23 ม.ค. 63
เจ้าหน้าที่ค่าตอบแทน (Payroll Officer)
pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
salary iconเงินเดือน
salary iconเงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1 อัตรา
  • ให้บริการรักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน นอกจากนี้ยังให้บริการตรวจสุขภาพทั้งใน และนอกสถานที่ ปัจจุบัน โรงพยาบาลฯ มีแพทย์ประจำ และแพทย์นอกเวลา มากกว่า 300 คน บุคลากรในฝ่ายการพยาบาลมากกว่า 500 คนมีเตียงสำหรับผู้ป่วยใน 190 เตียง และสามารถรองรับบริการผู้ป่วยนอกได้ 2,000 คนต่อวัน
  • โรงพยาบาลไทยนครินทร์ขอตั้งปณิธานที่จะให้ความสำคัญในการทำหน้าที่ของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมที่มีคุณภาพ ภายใต้คติพจน์ “อบอุ่น มั่นใจ ที่ไทยนครินทร์” ดังนี้
  • 1. โรงพยาบาลไทยนครินทร์ มุ่งมั่น ทุ่มเทในการพัฒนาการรักษาพยาบาลให้มีคุณภาพ และสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ด้วยค่าใช้จ่ายที่เป็นธรรม
  • 2. การสร้างสรรค์ และพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ เพื่อเป็นอนาคตของโรงพยาบาลฯ ที่กำลังเจริญเติบโตอยู่ในขณะนี้ และต่อไป
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ค่ารักษาพยาบาล
  • ประกันชีวิต
  • ประกันสังคม
  • ชุดพนักงาน
  • สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ
ติดต่อ
แผนกสรรหาและว่าจ้าง ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น B
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
345 ถนนเทพรัตน (ถ.บางนา-ตราด กม.3.5)
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-361-2727 ต่อ 3949, 3946 หรือ 093-995-8335
เว็บไซต์ : www.thainakarin.co.th
Line ID: 0939958335
ใช้งานแผนที่
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้