27 ม.ค. 63
พนักงานคลังสินค้า ประจำคลังสินค้าสำโรง
pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
salary iconเงินเดือน
salary icon9,750
number of positions iconอัตรา
number of positions icon5
 • บริษัท ดับเบิ้ล วิงสปิริต จำกัด เป็นผู้ดำเนินการสรรหาบุคลากร หนึ่งเดียวในประเทศไทยให้กับ บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด และกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ในเครือ เอ็น วาย เค กรุ๊ป
 • บริษัท ยูเซ็น โลจิสติก (ประเทศไทย) จำกัด
 • ดำเนินธุรกิจด้านโลจิสติกส์มาเป็นระยะเวลา 45 ปี บริษัทฯ เป็นผู้บริการด้านพิธีการศุลกากร การจัดการนำเข้า-ส่งออกสินค้า เป็นตัวแทนออกของที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมศุลกากร บริการจัดส่งสินค้าทุกประเภท บริการขนส่งเคมีภัณฑ์ บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์สินค้า ตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ และบริการซ่อมบำรุงตู้คอนเทนเนอร์ ทั้งตู้สินค้า และตู้เย็น บริการด้านคลังสินค้า บริการรับฝากตู้คอนเทนเนอร์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน
 • ปัจจุบันบริษัทฯ กำลังเปิดรับบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เข้าร่วมงานเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจ่ายผลตอบแทนที่ดี สวัสดิการต่าง ๆ รวมทั้งความก้าวหน้าในสายอาชีพที่มั่นคง
สวัสดิการ
 • 1.ค่าล่วงเวลา, เบี้ยขยัน, ค่ากะ, เบี้ยเลี้ยงค่าเที่ยว, เงินโบนัส
 • 2.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันสังคม
 • 3.ค่ารักษาพยาบาล
 • 4.ตรวจสุขภาพประจำปี
 • 5.ชุดยูนิฟอร์ม
 • 6.ทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน
 • 7.เงินช่วยเหลือกรณีสมรส คลอดบุตร และฌาปนกิจ
 • 8.กิจกรรมสันทนาการ ท่องเที่ยวประจำปี
 • 9.การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการทำงานตามสายอาชีพ
ติดต่อ
คุณณฐมณ - ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Double Wing Spirit Service Co., Ltd.
2525 อาคาร 2 เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ชั้น7
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-034-8495
แฟกซ์ : 02-034-8666