บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
23 ม.ค. 63
Marketing Supervisor
pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
salary iconเงินเดือน
salary icon30,000
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1
  • บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) เป็นกิจการร่วมลงทุนระหว่าง บริษัท ชาติชีวะ จำกัด และ บริษัท ทีอีอี ดีเวล้อปเมนท์ จำกัด เป็นบริษัทในเครือของ TEE LAND LIMITED ซึ่งเป็นบริษัทด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ ประเทศสิงคโปร์ โดยบริษัท ชีวาทัย จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2551 มีทุนจดทะเบียน 580 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายเพื่อดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ภายใต้แนวคิดที่จะพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพและเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกระดับ
สวัสดิการ
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - ประกันสุขภาพ
  • - เงินช่วยเหลือในกรณีต่าง
  • - ประกันสังคม
  • - โบนัส
  • - ค่าโทรศัพท์ (บางตำแหน่ง)
  • - ค่าน้ำมัน (บางตำแหน่ง)
ติดต่อ
คุณสุรีย์รัตน์
บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
1168/80 อาคาร ลุมพีนีทาวน์เวอร์ ชั้น27 ยูนิต D ถ.พระราม4
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-679-8870 ต่อ 131
แฟกซ์ : 02-679-8875
เว็บไซต์ : www.chewathai.com