21 ม.ค. 63
Call Center
pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้างของบริท
number of positions iconอัตรา
number of positions iconหลายอัตรา
  • ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (ธนาคารธนชาต) เป็น ธนาคารที่มีขนาดของสินทรัพย์เป็นอันดับที่ 6 ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทย โดยเป็นผู้นำตลาดด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของประเทศ ธนาคารได้นำเสนอบริการทางการเงินที่ครบวงจรผ่านเครือข่ายสาขากว่า 600 แห่งทั่วประเทศ แก่ลูกค้ากว่า 4 ล้านราย ครอบคลุมในหลากหลายธุรกิจตั้งแต่ธุรกิจลูกค้ารายย่อย ธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ธุรกิจลูกค้ารายใหญ่ ธุรกิจลูกค้าขนาดกลางและขนาดย่อม ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และธุรกิจบริหารจัดการกองทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 ธนาคารมีสินทรัพย์รวมกว่า 1 ล้านล้านบาท
สวัสดิการ
  • ตามโครงสร้าง
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลาง
ธนาคารธนชาต
1101 ถนนเพชรบุรี
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-208-6635
แฟกซ์ : 02-208-6636
เว็บไซต์ : www.thanachartbank.co.th
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้