30 ต.ค. 63

ครูสังคมศึกษา

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้างโรงเรียน
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1
โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ เป็นสถาบันที่ก่อตั้งใหม่ ลำดับที่ 17 ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยเปิดการสอนระดับประถมศึกษาตอนต้นจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ป.๑ – ม.๖) ทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิง โดยมีเป้าหมายหลักในการจัดการศึกษา เพื่อสร้างมาตรฐานคุณภาพการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรโปรแกรมภาษาอังกฤษ (English Program) ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการให้นักเรียนได้เรียนภาษาอังกฤษ อย่างมีคุณภาพ ในบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และศึกษาต่อในระดับนานาชาติ สอนโดยครูชาวต่างชาติ (Native - Speaker) ทุกรายวิชา ยกเว้น รายวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ศิลปะ ดนตรี และการงานอาชีพ
สวัสดิการ
- อาหารกลางวัน - ประกันอุบัติเหตุ - ประกันสุขภาพ - ตรวจสุขภาพประจำปี - ชุดเครื่องแบบ(ยูนิฟอร์ม) - กองทุนสวัสดิการครู/พนักงาน - โบนัส / ปรับขั้นเงินเดือน - ทัศนศึกษาประจำปี
ติดต่อ
คุณเสาวลักษณ์ เขียนถนอม
โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ
เลขที่ 52 ถนนเจษฎาวิถี
ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 064-181-0192
แฟกซ์ : 034-872-040
เว็บไซต์ : http://www.acep.ac.th
ใช้งานแผนที่