27 ม.ค. 63
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ( Internal Audit )
pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
salary iconเงินเดือน
salary iconตามตกลง
number of positions iconอัตรา
number of positions iconหลายอัตรา
 • เมื่อปี 2547 รัฐบาลได้กำหนดนโยบายให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการกระจายความช่วยเหลือด้านการเงินให้กับประชาชนเพื่อใช้ในการดำรงชีพและการประกอบอาชีพ และธุรกิจ โดยทางบริษัท เป็นสถาบันให้บริการทางการเงิน เพื่อเสริมสภาพคล่อง และเงินทุนหมุนเวียนให้กับธุรกิจ ปัจจุบันมีลูกค้ามากกว่า 810,000 ราย ซึ่งเป็นลูกค้าทั่วไป และลูกค้าในกลุ่ม SME มาใช้บริการกับทางบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ภายใต้การกำกับดูแลของทางราชการด้วยนโยบาย "โรงรับจำนำ มาตรฐานใหม่ ให้ราคาสูง เป็นธรรม มั่นคง โปร่งใส บริการฉับไว รับใช้ประชาชน"
สวัสดิการ
 • - เงินพิเศษ 1,000 บาทต่อเดือน (กรณีเงินเดือนไม่ถึง 17,000 บาท)
 • - เงินค่าชุดยูนิฟอร์ม 1,500 บาทต่อปี
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - สวัสดิการของเยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วย
 • - สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ ในกรณีพนักงานหรือครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
 • - สวัสดิการค่าใช้จ่ายเพื่อปฏิบัติงาน
 • - สวัสดิการตวรจสุขภาพพนักงานประจำปี
 • - สวัสดิการเงินกู้ยืมแบบปลอดดอกเบี้ย
 • - สวัสดิการพนักงานลาอุุปสมบท หรือ พิธีสมรส หรือกรณีคลอดบุตรคนแรก
 • - เงินค่าล่วงเวลา
 • - ปรับเงินประจำปี
 • - เงินโบนัส
 • - ประกันสังคม
 • - ฯลฯ
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ตั้งธนสิน จำกัด
36 ถ.รังสิต-ปทุมธานี
ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ : 02-958-1355-9 ต่อ 605-606
แฟกซ์ : 02-958-1360
เว็บไซต์ : www.easymoney.co.th
ใช้งานแผนที่