21 ต.ค. 63

BOI MANAGER

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

salary iconเงินเดือน
salary iconตามตกลง
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1 POSITION
บริษัทฯ ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท Manufacturing and Sub-Contractor of Television ปัจจุบันได้เพิ่มขีดความสามารถ ในการเป็นผู้ผลิต Design , Audio , Digital AV,Monitor of Computer , Print Cicuit Board Assembly , Box Built และ Plastic Injection ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 , ISO 14001 และ ISO/TS 16949 บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการกีดกันบุคคลที่จะสมัครเป็นพนักงานของบริษัทฯ จากความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพร่างกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ หรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
สวัสดิการ
- เบี้ยขยัน - ค่ากะ - ค่าเดินทาง - ค่าครองชีพ - ชุดทำงานฟรี - ประกันชีวิตวงเงิน 100,000 บาท - โบนัสตามผลประกอบการ
ติดต่อ
คุณชนาธิป สมพงษ์
บริษัท เวิลด์อิเลคตริค (ประเทศไทย) จำกัด
236 หมู่ 2
ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
โทรศัพท์ : 038-444-000 ต่อ 164,161,162
แฟกซ์ : 038-443-915
วิธีการเดินทาง
สามารถเดินทางโดยรถประจำทางหลายสาย เช่น สายชลบุรี-หัวกุญแจ, ชลบุรี-อมพนม , ชลบุรี-หนองใหญ่