JobThai
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซายน์ออน แอสโซซิเอท
รับสมัครด่วน
24 พ.ค. 65

Service Engineer/Technician

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

salary iconเงินเดือน
salary iconไม่ระบุ
number of positions iconอัตรา
number of positions icon2 อัตรา
ห้างหุ้นส่วนจากัด ซายน์ออน แอสโซซิเอท ได้ดาเนินกิจการมาไม่ต่ำกว่า 10 ปี โดยเป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย หน่วยงานวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนโรงงานอาหาร ยา และเครื่องสำอางค์ ปัจจุบันมีการขยายกิจการจึงต้องการนิสิตนักศึกษาผู้มีความรู้ และความสามารถจานวนหลายอัตราเข้ามาร่วมงานในตาแหน่งดังต่อไปนี้
สวัสดิการ
สวัสดิการประกันสังคม ค่าน้ามัน ค่าบารุงรักษารถยนต์ ค่าที่พักเฉพาะตาแหน่งที่ติดต่องานต่างจังหวัดให้บริษัทฯ
ติดต่อ
คุณศิริลักษณ์ บุญไกร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซายน์ออน แอสโซซิเอท
30 ซอยรามคำแหง 76 แยก 2
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 080-166-6287,02-050-3628, 062-658-3514
เว็บไซต์ : http://www.scionassociated.com
วิธีการเดินทาง
รถเมย์ สาย 113 58 145 ปอ.8 ปอ.519 ปอ.514