JobThai
บริษัท เอ.เค.ที.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
19 พ.ค. 65

หัวหน้าช่าง , ช่างแอร์

pin location
pin location

อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

salary icon
salary icon10,000 - 18,000
number of positions icon
number of positions icon5 อัตรา
ประกอบกิจการให้บริการ ติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศภายในโรงงานอุตสาหกรรม
เบี้ยเลี้ยง , เบี้ยขยัน
คุณทิพย์
บริษัท เอ.เค.ที.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
199/17 ม.7 ถ.บางนา-ตราด
ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540