โรงเรียนอนุบาลดุสิต
23 ต.ค. 63

ครูผู้สอน

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

salary iconเงินเดือน
salary iconตามวุฒิ
number of positions iconอัตรา
number of positions icon2
เปิดสอนนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง อนุบาล 3 มานานกว่า 20 ปี เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองว่าเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพดีแห่งหนึ่ง ในระดับอนุบาล มีความสามารถในการจัดการศึกษาระดับอนุบาลเป็นอย่างดีเป็นที่ประทับใจของผู้ปกครองเป็นจำนวนมากจนนำไปบอกต่อกัน
สวัสดิการ
เบี้ยขยัน ประกันสังคม
ติดต่อ
อ.สุวรรณี ปรีชาบูรณะ
โรงเรียนอนุบาลดุสิต
เลขที่ 3 ซอย เอกชัย 36/3 ถนน เอกชัย
แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 081-438-0729
แฟกซ์ : 02-416-4400
วิธีการเดินทาง
โดยรถประจำทาง สาย 120 และ สาย 43
ใช้งานแผนที่