JobThai
บริษัท ซาคุ พรีซิชั่น ไดคาสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
19 พ.ค. 65

QA Supervisor

pin location
pin location

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

salary icon
salary icon15,000 บาท
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
บริษัท ผลิตชิ้นส่วน อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และอลูมิเนียมขึ้นรูป
- ประกันสังคม - ค่าเดินทาง - ค่าอาหาร - เบี้ยขยัน - ค่ารักษาพยาบาล - กีฬาสีและงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
ฝ่ายบุคคล
บริษัท ซาคุ พรีซิชั่น ไดคาสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
56/6 หมู่ 20
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120