JobThai
29 พ.ค. 66

ผู้จัดการวิศวกรรมซ่อมบำรุงโรงงาน ( ประจำนิคมอุตสาหกรรมบางพลี )

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

นิคมอุตสาหกรรมบางพลี จ.สมุทรปราการ

salary iconเงินเดือน
salary iconตามตกลง+สวัสดิการ
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1 อัตรา
SSUP Group เป็นผู้นำธุรกิจความงามและสุขภาพในประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ Oriental Princess, Cute Press, LALIL, Bisous Bisous และ GNC ที่มีช่องทางจำหน่ายแบบ Omni-Channels ซึ่งประกอบด้วยช่องทาง Modern Trade, Traditional Trade, E-Commerce, Travel Retail และร้าน Specialty Retail จำนวนมากกว่า 700 สาขา ครอบคลุม 74 จังหวัดทั่วประเทศไทย และมีบุคลากรมากกว่า 3,500 คน เราเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถและมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน รวมถึงมีสวัสดิการที่ครอบคลุมเพื่อให้พนักงานมีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม พร้อมทั้งมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการให้อยู่ในระดับ World Class เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคชาวไทยและชาวต่างชาติได้อย่างแท้จริง เรามีวัฒนธรรมองค์กรอันโดดเด่น เต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง โอกาส และความสนุกสนานมากมาย อีกทั้งเรายังเชื่อมั่นในความมุ่งมั่นตั้งใจอันดี สนับสนุนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาองค์กรบนพื้นฐานของความสามารถที่หลากหลายของทีมงาน นอกจากนี้ SSUP Group มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม ผ่านทางมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาการระบบการศึกษาของประเทศไทยอย่างยั่งยืน บริษัทและกิจการในเครือ SSUP GROUP จะไม่มีการเลิกจ้างพนักงานเพราะสาเหตุเนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ตกต่ำเป็นอันขาด
สวัสดิการ
สวัสดิการที่ได้รับในวันแรก - อายุงานสองเดือน 1.ด้านประกันสังคม • กองทุนประกันสังคม/ กองทุนเงินทดแทน 2. ด้านประกัน • ประกันอุบัติเหตุสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่เป็นประจำ ได้รับเมื่ออายุงานครบ 7 วัน • ประกันอุบัติเหตุสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานประจำสำนักงาน และประจำสาขา ได้รับเมื่ออายุงานครบ 2 เดือน สวัสดิการที่ได้รับเมื่อผ่านทดลองงาน 1. ด้านสุขภาพ • การตรวจสุขภาพประจำปี 2. ด้านการออมทรัพย์ • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ • สหกรณ์ออมทรัพย์ SSUP 3. ด้านของขวัญยินดี • ช่อดอกไม้แสดงความยินดีสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี/ โท 4. ด้านการเยี่ยม • ของเยี่ยมกรณีพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 5. สวัสดิการอื่น ๆ • ซื้อเครื่องสำอาง/ อาหารเสริม ส่วนลด 50% สวัสดิการที่ได้รับเมื่ออายุงาน 1 ปีขึ้นไป 1. ด้านสุขภาพ • ประกันสุขภาพ • ค่ารักษาพยาบาลพนักงาน และครอบครัว (บิดา/ มารดา/ บุตร/ คู่สมรสที่จดทะเบียน) 2. ด้านประกัน • ประกันอุบัติเหตุครอบครัว (บิดา/ มารดา/ บุตร) • ประกันชีวิตพนักงานงาน 3. ด้านเงินกู้ยืม • เงินกู้ สหกรณ์ออมทรัพย์ SSUP 4. ด้านของขวัญยินดี • ของขวัญแสดงความยินดีการสมรส (อายุงานครบ 2 ปีขึ้นไป) • ของขวัญแสดงความยินดีการมีบุตร (อายุงานครบ 2 ปีขึ้นไป) 5. โบนัส/ รายได้อื่น ๆ • โบนัสอายุงานครบ 1 ปี/ โบนัสประจำปี/ ปรับค้าจ้างประจำปี 6. สวัสดิการอื่น ๆ • เงินช่วยเหลือเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา/ พวงหรีด การสนับสนุนพิเศษจากกองทุนศักดิ์พรทรัพย์ (สำนักงานกรุงเทพฯ และพนักงานประจำสาขา) 1. ได้รับในวันแรกของการทำงาน ด้านที่พักอาศัย • ให้เช่าอพาร์ทเมนท์ของบริษัทฯ ใกล้สำนักงานใหญ่ (ติดกับ ม.หอการค้า) เดือนละ 2,600 บาท (รวมค่าน้ำ) ห้องแอร์ ขนาด 25 - 35 ตร.ม. 2. ได้รับเมื่ออายุงาน 1 ปี ขึ้นไป ด้านการศึกษา • ทุนการศึกษาบุตรพนักงานในระดับอนุบาล - อนุปริญญา วงเงิน 5,000 - 8,000 บาท • ทุนเล่าเรียนเพื่อการศึกษาบุตรพนักงานระดับปริญญาตรี วงเงิน 20,000 - 25,000 บาท • ทุนเรียนดีบุตรพนักงานในระดับประถมศึกษา - ปริญญาตรี วงเงิน 7,500 - 12,000 บาท • พนักงานที่ไม่ได้เบิกทุนการศึกษาบุตร (คนโสด) สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความรูป และทักษะด้านต่าง ๆ ให้แก่ตนเอง วงเงิน 5,000 - 8,000 บาท • ซื้อหนังสือหรือตำราเพื่อพัฒนาตนเอง ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจำนวน 75% ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินเงินเดือนจำนวนหนึ่งเดือนของพนักงาน • ศึกษาวิชาภาษาต่างประเทศทุกสถาบัน หรือเรียนออนไลน์ภายในประเทศ ได้รับการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายจำนวน 75% ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินเงินเดือนจำนวนหนึ่งเดือนของพนักงาน • ศึกษาวิชาภาษาต่างประเทศโดยการรวมกลุ่มพนักงานให้ได้อย่างน้อย 10 คน และว่าจ้างอาจารย์ มาสอนนอกเวลางาน ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจำนวน 100% ด้านเงินกู้ยืม • กู้ยืมเพื่อการศึกษาต่อของพนักงาน และบุตรพนักงาน • กู้ยืมเพื่อคลอดบุตร และรักษาพยาบาลบิดา/ มารดา • กู้ยืมเพื่อซื้ออุปกรณ์ในการดูแลสุขภาพบิดามารดา • กู้ยืมเพื่อซื้อมือถือ/ iPad หรือคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาความรู้ให้กับตนเอง/ บุตร/ บิดา/ มารดา ----------------------------------------------------------------------------------------------- สิทธิสวัสดิการกลุ่มบริษัทเอสเอสยูพี (สำนักงานสมุทรปราการ) สวัสดิการที่ได้รับในวันแรก - อายุงานสองเดือน 1.ด้านประกันสังคม • กองทุนประกันสังคม/ กองทุนเงินทดแทน 2. ด้านประกัน • ประกันอุบัติเหตุสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่เป็นประจำ ได้รับเมื่ออายุงานครบ 7 วัน • ประกันอุบัติเหตุสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานประจำสำนักงาน และประจำสาขา ได้รับเมื่ออายุงานครบ 2 เดือน 3. ด้านเบี้ยขยัน • เบี้ยขยัน แจ็คพอต 4. ด้านอาหาร • ค่าอาหารกลางวัน สวัสดิการที่ได้รับเมื่อผ่านทดลองงาน 1. ด้านสุขภาพ • การตรวจสุขภาพประจำปี 2. ด้านการออมทรัพย์ • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ • สหกรณ์ออมทรัพย์ SSUP 3. ด้านของขวัญยินดี • ช่อดอกไม้แสดงความยินดีสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี/ โท 4. ด้านการเยี่ยม • ของเยี่ยมกรณีพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 5. สวัสดิการอื่น ๆ • ซื้อเครื่องสำอาง/ อาหารเสริม ส่วนลด 50% สวัสดิการที่ได้รับเมื่ออายุงาน 1 ปีขึ้นไป 1. ด้านสุขภาพ • ประกันสุขภาพ • ค่ารักษาพยาบาลพนักงาน และครอบครัว (บิดา/ มารดา/ บุตร/ คู่สมรสที่จดทะเบียน) 2. ด้านประกัน • ประกันอุบัติเหตุครอบครัว (บิดา/ มารดา/ บุตร) • ประกันชีวิตพนักงานงาน 3. ด้านเงินกู้ยืม • เงินกู้ สหกรณ์ออมทรัพย์ SSUP 4. ด้านของขวัญยินดี • ของขวัญแสดงความยินดีการสมรส (อายุงานครบ 2 ปีขึ้นไป) • ของขวัญแสดงความยินดีการมีบุตร (อายุงานครบ 2 ปีขึ้นไป) 5. โบนัส/ รายได้อื่น ๆ • โบนัสอายุงานครบ 1 ปี/ โบนัสประจำปี/ ปรับค้าจ้างประจำปี 6. สวัสดิการอื่น ๆ • เงินช่วยเหลือเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา/ พวงหรีด การสนับสนุนพิเศษจากกองทุนศักดิ์พรทรัพย์ (สำนักงานสมุทรปราการ) ได้รับในวันแรกของการทำงาน ด้านที่พักอาศัย • ให้เช่าห้องพักราคาเดือนละ 1,400 บาท (รวมค่าน้ำ และค่าส่วนกลาง) ได้รับเมื่ออายุงาน 1 ปีขึ้นไป ด้านการศึกษา • ทุนการศึกษาบุตรพนักงานในระดับอนุบาล - อนุปริญญา วงเงิน 5,000 - 8,000 บาท • ทุนเล่าเรียนเพื่อการศึกษาบุตรพนักงานระดับปริญญาตรี วงเงิน 20,000 - 25,000 บาท • ทุนเรียนดีบุตรพนักงานในระดับประถมศึกษา - ปริญญาตรี วงเงิน 7,500 - 12,000 บาท • พนักงานที่ไม่ได้เบิกทุนการศึกษาบุตร (คนโสด) สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความรู้ และทักษะด้านต่างๆ ให้แก่ตนเอง วงเงิน 5,000 - 8,000 บาท • ซื้อหนังสือหรือตำราเพื่อพัฒนาตนเอง ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจำนวน 75% ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินเงินเดือนจำนวนหนึ่งเดือนของพนักงาน • ศึกษาวิชาภาษาต่างประเทศทุกสถาบัน หรือเรียนออนไลน์ภายในประเทศ ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจำนวน 75% ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินเงินเดือนจำนวนหนึ่งเดือนของพนักงาน • ศึกษาวิชาภาษาต่างประเทศโดยการรวมกลุ่มพนักงานให้ได้อย่างน้อย 10 คน และว่าจ้างอาจารย์ มาสอนนอกเวลางาน ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจำนวน 100% ด้านเงินกู้ยืม • กู้ยืมเพื่อการศึกษาต่อของพนักงาน และบุตรพนักงาน • กู้ยืมเพื่อคลอดบุตร และรักษาพยาบาลบิดา/ มารดา • กู้ยืมเพื่อซื้ออุปกรณ์ในการดูแลสุขภาพบิดามารดา • กู้ยืมเพื่อซื้อมือถือ/ iPad หรือคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาความรู้ให้กับตนเอง/ บุตร/ บิดา/ มารดา
ติดต่อ
แผนกสรรหาว่าจ้าง
กลุ่มบริษัท เอสเอสยูพี (SSUP GROUP)
89/1 อาคาร ว.วิโรจน์ ซอยรัชฎภัณฑ์ ราชปรารถ
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-642-6060-9 ต่อ 1619,1120
วิธีการเดินทาง
หอพักพนักงาน ม.หอการค้า , หอพักพนักงาน นิคมบางพลี
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้