3 เม.ย. 63

เจ้าหน้าที่ประจำสาขา (ร้อยเอ็ด)

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

จ.ร้อยเอ็ด

salary iconเงินเดือน
salary iconไม่ระบุ
number of positions iconอัตรา
number of positions iconไม่ระบุ
 • AIRA & AIFUL Public Company Limited (A&A PLC)
 • จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1,000 ล้านบาท จากการร่วมทุนระหว่าง บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด มหาชน และ บริษัท ไอฟุล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ให้บริการธุรกิจการเงินชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น
 • เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง AIRA Capital ประเทศไทย และ AIFUL Coporation ประเทศญี่ปุ่น โดยมีเป้าหมายที่จะก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำของบริษัทผู้ให้สินเชื่อส่วนบุคคลที่เติบโตและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเพื่อตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าว AIRA & AIFUL จึงยินดีที่จะเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเติบโตไปด้วยกันกับเรา
สวัสดิการ
 • - ปรับเงินเดือน , ปรับตำแหน่ง ประจำปี ตามผลงาน
 • - ค่าตอบแทนพิเศษ (เฉพาะตำแหน่ง)
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ประกันสังคม
 • - ประกันชีวิต, ประกันกลุ่ม
 • - ประกันสุขภาพ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล OPD-IPD
 • - วันหยุดพักผ่อนประจำปี (สูงสุด 15 วัน)
 • - วันหยุดประเพณี 15-17 วัน/ปี (ตามประกาศวันหยุดของธนาคารแห่งประเทศไทย)
 • - ยูนิฟอร์ม
 • - ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ ค่าเบี้ยเลี้ยง , ค่าที่พัก , ค่าน้ำมันรถ , ค่าตั๋วเครื่องบิน
 • - เงินช่วยเหลือแสดงความเสียใจ การเสียชีวิตของพนักงาน, การเสียชีวิตของครอบครัวพนักงาน
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - ฝึกอบรมภายในและภายนอก
 • - สวัสดิการงานเลี้ยงสังสรรค์พนักงานประจำปี
ติดต่อ
แผนกสรรหาและว่าจ้าง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้น 33 - 34 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-117-5000 ต่อ 5303,5304,5313
เว็บไซต์ : www.aira-aiful.co.th, www.Amoney.in.th
ใช้งานแผนที่
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้