JobThai
รับสมัครด่วน
18 พ.ค. 65

Technician เขียนโปรแกรม PLC ConTrol

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

salary iconเงินเดือน
salary iconตามตกลง
number of positions iconอัตรา
number of positions icon2 อัตรา
online interview iconสัมภาษณ์งานออนไลน์
บริษัทเราเป็นบริษัทเล็กๆ ที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง บนเส้นทางสายงานอุตสาหกรรม...และงานก่อสร้าง ระยะเวลาการดำเนินธุรกิจมากว่า 10 ปี ในรูปแบบบริษัท โดยเริ่มจากงานเล็กๆน้อยๆ จนเติบโต มีผลงานมากมาย เป็นที่ยอมรับและบอกต่อในเรื่องของความมีคุณภาพของผลงาน ส่วนงานสายอุตสาหกรรม (Factory) บริษัทเรารับออกแบบและผลิตชิ้นงานตาม Order ของลูกค้า ในส่วนของสายงานอุตสาหกรรม อธิเช่น - Jig & Fixture - Spare part - งานเชื่อมประกอบ - งานระบบไฟฟ้า โรงงาน PLC - ตู้ Control ส่วนงานสายก่อสร้างและระบบประกอบอาคาร และยังมีส่วนของงานก่อสร้างและงานระบบประกอบอาคาร โดยรับงานก่อสร้างอาคารพาณิชย์ อาคารโรงเรียน และอื่นๆ ีรวมถึงงานติดตั้งงานระบบประกอบอาคารตามอาคารสูง และโครงการของราชการ เช่น ระบบสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ และระบบไฟฟ้าและสื่อสาร เป็นต้น
สวัสดิการ
- โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ) - ท่องเที่ยวประจำปี - เงินพิเศษ เบี้ยเลี้ยง - OT วันหยุด - ประกันอุบัติเหตุจากการทำงาน นอกเหนือจากประกันสังคม
ติดต่อ
คุณวรางคณา สุนทรสุข
บริษัท เอ็นไอดี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด
65 ถนนพระรามที่ 2 ซอย 30
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 097-446-4556
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้