JobThai
รับสมัครด่วน
18 พ.ค. 65

Sales Engineer (English resume)

pin location
pin location

อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

salary icon
salary icon25,000 - 50,000
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
บริษัท อีคอทส์ จำกัด เปิดดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี 2545 กว่า 20 ปีที่เรามุ่งสู่ความเป็นผู้นำทางด้านบริการให้คำปรึกษาก่อนและหลังการขายในเรื่องของการออกแบบชิ้นงาน ของกระบวนการผลิตติดตั้งเครื่องจักร และ ชิ้นส่วนทางอุตสาหกรรมที่ใช้ในกระบวนการผลิตในแต่ละภาคอุตสาหกรรมที่มีคุณลักษณะ ฟังค์ชั่นพิเศษที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีลักษณะเฉพาะในแต่ละธุรกิจ
- ประกันสังคม - ค่ารักษาพยาบาล - ตรวจสุขภาพประจำปี - เงินรางวัลแสดงความยินดีแต่งงาน, คลอดบุตร - เงินช่วยเหลือประสบภัยธรรมชาติ - เงินช่วยเหลือกรณีคนในครอบครัวเสียชีวิต - ค่าเดินทาง - ค่าโทรศัพท์ (เฉพาะตำแหน่ง) - ประกันภัยรถยนต์+พ.ร.บ (เฉพาะตำแหน่ง) - เบี้ยขยัน - เบี้ยเลี้ยงเดินทางต่างจังหวัด - วันหยุดพักผ่อนประจำปีเริ่มที่ 10 วัน++ - โบนัสตามผลประกอบการ - ท่องเที่ยวประจำปี - ทำงานจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.
คุณสุวรรณา โพธิเศษ
บริษัท อีคอทส์ จำกัด
999/11 หมู่ที่ 9 ถนนบางนา-ตราด กม.18
ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
: 02-752-6425-6 ต่อ 301
- รถเมล์สาย 133,132,365 - รถตู้สายบางนา-บางบ่อ