16 ก.ย. 64

วิศวกรสนาม/โฟร์แมนงานโครงสร้าง/งานสถาปัตย์/งานระบบ หรือที่เกี่ยวข้อง

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

salary iconเงินเดือน
salary iconไม่ระบุ
number of positions iconอัตรา
number of positions iconไม่ระบุ
บริษัท พี เอส ซี เอ็ม จำกัด ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการเป็นบริษัทที่ปรึกษางานก่อสร้าง และควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งมีประสบการณ์และความชำนาญในงานสาขาต่างๆ ทางด้านที่ปรึกษางานก่อสร้าง ควบคุมงานก่อสร้าง การบริหารงานก่อสร้าง ศึกษาและออกแบบในสาขา วิศวกรรมโครงสร้าง สถาปัตยกรรม และ ตกแต่งภายใน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล บริษัทฯ ประกอบด้วยทีมงานที่ปรึกษางานก่อสร้าง ควบคุมงานก่อสร้างและบุคลากรในทุกสาขาวิชาชีพที่มีประสบการณ์ ในด้านที่ปรึกษางานก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง ได้แก่ วิศวกรโยธา สถาปนิก มัณฑนากร วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรเครื่องกล วิศวกรสุขาภิบาลที่มีประสบการณ์ และมีผลงาน ในการเป็นที่ปรึกษางานก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง ประมาณราคาค่าก่อสร้าง การออกแบบ มากกว่า 50 โครงการ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ขอเรียนให้ท่านทราบว่านโยบายของบริษัทฯในการให้บริการที่ปรึกษางานก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง เราจะยึดถือในจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และประโยชน์ของโครงการเป็นหลัก
สวัสดิการ
ประกันสังคม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าโทรศัพท์ ค่าที่พัก ค่าน้ำมัน ค่าความรับผิดชอบ
ติดต่อ
คุณบวรจักร์ สูงเนิน
บริษัท พี เอส ซี เอ็ม จำกัด
56/183 หมู่ที่ 2
ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 086-972-2494