JobThai
28 ก.ย. 65

ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconอัตรา
number of positions icon2 อัตรา
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
• ร่วมจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี ให้ครอบคลุมถึงกิจกรรมที่ต้องตรวจสอบ โดยพิจารณาความสำคัญและระดับความเสี่ยงของกิจกรรมนั้นๆ • วางแผนการเข้าดำเนินการตรวจสอบตามแผนงานตรวจสอบประจำปี • วิเคราะห์ระบบงานที่เข้าดำเนินการตรวจสอบเพื่อจัดทำแนวทางการตรวจสอบ และกำหนดขอบเขตการตรวจสอบ • ควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน • ให้คำปรึกษาแนะนำทีมตรวจสอบในการปฏิบัติงานเพื่อให้งานตรวจสอบบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด • สอบทานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เพื่อประเมินความครบถ้วนถูกต้องของผลการตรวจสอบ • วิเคราะห์และประเมินระบบการควบคุมภายในของกิจกรรมที่ตรวจสอบ เพื่อนำเสนอข้อเสนอแนะที่ช่วยปรับปรุงพัฒนาระบบงาน • ประชุมร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานที่เข้าตรวจสอบในการสรุปประเด็นผลการตรวจสอบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น • จัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอผู้บังคับบัญชา • ควบคุมและสรุปผลการติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะจากรายงานการตรวจสอบที่ผู้รับการตรวจสอบเห็นด้วย(Follow Up) • ร่วมนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. ปริญญาตรีหรือสูงกว่าสาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. ประสบการณ์ 6 ปีขึ้นไป ด้านตรวจสอบภายใน/ตรวจสอบบัญชี
  3. มีความสามารถในการวิเคราะห์กระบวนการทำงาน การประเมินความเสี่ยง
  4. เดินทางต่างจังหวัดได้
วิธีการสมัคร
ผู้สมัครสนใจสามารถส่งประวัติพร้อมรูปถ่ายมาที่ E-mail
ติดต่อ
แผนกสรรหาและว่าจ้าง
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
444 ชั้น 8 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-853-7223, 02-853-7217, 02-853-9000
อีเมล : mbk-center14_484@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
แฟกซ์ : 02-853-7000
เว็บไซต์ : https://www.mbkgroup.co.th
LINE ID: @mbkcareer
สถานที่ปฏิบัติงาน
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เลือกวิธีการสมัครงาน
สมัครด่วน
สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
ส่งไฟล์ประวัติ
สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
ส่งอีเมล
สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
กรอกประวัติแบบย่อ
สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้