JobThai
รับสมัครด่วน
28 มิ.ย. 65

Safety Supervisor(ประจำนวนคร ปทุมธานี)

pin location
pin location

เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี จ.ปทุมธานี

salary icon
salary iconตามโครงสร้างและประสบการณ์
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
1.งานส่งเสริมทางด้านความปลอดภัย -จัดทำแผนการส่งเสริมความปลอดภัย และดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน -จัดทำแผนการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ แผนป้องกันภัยต่างๆ ประสาน งานการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ สรุปการฝึกซ้อมและจัดทำรายงานผลส่ง ต่อหน่วยราชการ -จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย -อบรมให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัย 2.งานด้านตรวจสอบความปลอดภัย -ตรวจความปลอดภัยสถานที่ทำงาน และสถานที่ที่เกี่ยวข้อง -ให้คำปรึกษาแก่ จป.หัวหน้างาน -ดำเนินการแก้ไขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -จัดทำรายงานผลการตรวจสอบความปลอดภัย 3.งานสอบสวนและป้องกันอุบัติเหตุ -ดำเนินการสอบสวนอุบัติเหตุ และร่วมหาแนวทางป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำ 4.และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  1. เพศชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
  3. มีประสบการณ์งานทางด้านดูแลความปลอดภัย จป.วิชาชีพและสิ่งแวดล้อม ธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องดื่มมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Word/Excel/Power point ได้ดี
  5. สามารถเริ่มงานทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สมัครผ่าน JobThai
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด (Simple Foods Co., Ltd.)
เลขที่ 88 หมู่ที่ 20 ซอย 14/1 ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
: 02-190-2999#1200
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
สำนักงานสาทร อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 22 ถนนสาทรใต้ เขตยานนาวา กรุงเทพฯ สำนักงานนวนคร ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 88 หมู่ที่ 20 ซอยนวนคร 14/1 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120