23 ก.ย. 64

ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด Auntie Anne's Whizdom101/เกตเวย์เอกมัย/MRT สุขุมวิท

pin location
pin location

เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

salary icon
salary icon15,000
number of positions icon
number of positions icon3 อัตรา
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 4.ดูแลความสะอาดเรียบร้ยบริเวณที่ให้บริการแก่ลูกค้า ตั้งแต่ก่อนเปิดร้าน และระหว่างเปิดบริการ และหลังปิดร้าน 5.ควบคุม ดูแลพนักงานให้ปฎิบัติงานตามขั้นตอนวิธีการทำงาน และข้อกำหนดในเรื่องการทำความสะอาด และการบำรุงรักษา อุปกรณ์ในร้านอย่างเคร่งครัด 6.ตรวจสอบอุปกรณื และสภาพภายในร้านให้สอดคล้องกับมาตราฐานที่กำหนด และแจ้งผู้จัดการร้านทราบในกรณีที่มีการชำรุดเสียหาย 7.ตวรจรับสินค้าและอุปกรณ์เครื่องมือในการให้บริการหน้าร้าน และจัดเก็บตามระบบ
  1. ชาย-หญิง
  2. อายุ 22 -35 ปี บุคลิกดี
  3. วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
  4. สามารถทำงานเป็นกะได้
  5. หากมีประสบการณ์ร้านอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  6. มีภาวะความเป็นผุ้นำ มีไหวพริบและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  7. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
- สมัครผ่าน JobThai.com - สมัครด้วยตนเองโดยนัดหมายวันเวลากับฝ่ายบุคคลก่อนล่วงหน้า *เอกสารประกอบการสมัครงาน - รูปถ่าย 1-2 นิ้ว จำนวน 2ใบ - สำเนาบัตรประชาชน - สำเนาทะเบียนบ้าน - วุฒิการศึกษา - เอกสารอื่นๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี) เช่น slip เงินเดือนล่าสุด ,หนังสือรับรองการทำงาน,ใบเปลี่ยนชื่อ - เปลี่ยนนามสกุล
คุณวัฒนา ทองผาสุข
บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด
LINE ID: @ilt3388w
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร