รับสมัครด่วน
18 ก.ย. 63

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

pin locationLocation
pin location

อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

salary iconSalary
salary icon12,000 - 18,000 บาท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
- ดำเนินการจัดทำ เงินเดือน และค่าล่วงเวลา ให้เป็นไปอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลาที่กำหนด - บันทึกและคำนวณวันเวลาทำงานของพนักงาน - ดูแลงานด้านการบริหารงานบุคคล (ขาด,ลา,มาสาย) - จัดทำสัญญาจ้าง ข้อมูลประวัติพนักงาน - สรรหาพนักงาน,การคัดเลือกบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงาน - งานประกันสังคม/สวัสดิการต่างๆ ของพนักงานภายในองค์กร - ติดต่องานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
  1. เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 40 ปี
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์,รัฐศาสตร์,รัฐประศาสนศาสตร์,จิตวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยงข้อง
  3. มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  4. มีมนุษย์สัมพันธ์ในการสื่อสารที่ดี มีความละเอียดรอบครอบ
  5. มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  6. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วง
  7. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (Ms Office:Word,Excel,PowerPoint และอื่นๆ)
  8. ทำงานในสภาวะกดดันได้ดี
  9. หากมีประสบการณ์ HR อย่างน้อย 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  10. สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
How to apply
สมัครทาง E-mail ส่งใบสมัครผ่าน JobThai สมัครด้วยตนเอง
Contacts
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ULTIMATE REFLEX CO.,LTD.
เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 20 ถนนนิมิตใหม่
ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
Tel. : 098-887-7309
Email : ultimate01_03@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
LINE ID: 0988877309
Location
ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.