19 ก.ค. 64

วิศวกรไฟฟ้า (กำแพงแสน)

pin location
pin location

อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

salary icon
salary iconตามโครงสร้างองค์กร
number of positions icon
number of positions icon1
สามารถบริหารงานในส่วนซ่อมบำรุง , วางแผนในการจัดทำPreventive MT,สามารถทำให้ปัญหา Brake Down ลดลง -ควบคุมดูแลจัดทำระบบ TPM ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล -คบคุมดูแล การบริหารระบบ SAP-PM ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล -ศึกษา และวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมจัดทำรายงาน/โครงการแก้ไขปรับปรุงเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา
 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า , หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. ความรู้ความสามารถพิเศษ สามารถเขียนแบบโดยAutocab สามารถเขียนโปรแกรมPLC จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. มีประสบการเกี่ยวกับไฟฟ้า หรือเคยดูแลงานซ่อมบำรุง อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 4. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
 5. มีทักษะในการประสานงาน
 6. มีความรู้ความเข้าใจ ระบบ TPM และ SAP
 7. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความละเอียดรอบคอบ
 8. สามารถประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดี
 9. สามารถทํางานภายใต้แรงกดดันได้
 • สมัครผ่าน Email
 • สมัครผ่าน Jobthai.com (Click Apply now)
 • คุณสมชาย ทองจินดา
  บริษัท อุตสาหกรรมแป้งไทย จำกัด
  383 ถนนลาดหญ้า
  แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
  : 02-861-4801-4 ต่อ 1115
  ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม