23 ต.ค. 64

Technical Support

pin location
pin location

นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จ.สมุทรสาคร

salary icon
salary iconตามตกลง
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
1.รับข้อมูลจากทีมขาย นำมาKey ข้อมูลในระบบSistrade เพื่อทำใบTechnical data Sheet 2.จัดทำใบรูปแบบเพื่อเป็นข้อมูลในฝ่ายผลิตทำงานได้ง่ายและสะดวกขึ้น 3.ประสานงานกับทีมงานขายและผลิต เพื่อให้สามารถผลิตงานได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า 4.ทำMack up และ Sampleต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า 5.หาข้อมูลและติดต่อ Supplierเพื่อหาวัตถุดิบ/เครื่องจักรใหม่ๆ มาใช้ในการผลิตสินค้ารูปแบบใหม่ๆ 6.Support งานตามความต้องการของลูกค้า และทีมขาย
  1. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา เทคโนโลยีการพิมพ์,วัสดุศาสตร์, packaging หรือ Polymer
  2. ประสบการณ์ขั้นต่ำ 0-1ปี ด้าน งานขายและกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์
  3. สามารถใช้Program MS office ได้เป็นอย่างดี,พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้พอสมควร
  4. สามารถใช้โปรแกรมออกแบบ IIIustrator และ Photoshopจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สมัครด้วยตนเอง - สมัครทางจดหมาย - สมัครทาง E-mail(โรงงานสินสาคร:kannisri@prepack.scg.com โรงงานระยอง:rayong_fac@prepack.co.th,โรงงานอัมพวา :hrm@prepack.co.th) - สมัครผ่าน JobThai - ไม่รับพิจารณาใบสมัครทางแฟ็กซ์
คุณฟ้าจุติ / คุณกรรณิกา
บริษัท พรีแพคประเทศไทย จำกัด (บริษัทร่วมทุนในธุรกิจ SCG Packaging)
30/145 ม.1 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
: 034-440-600-5 ต่อ 315
นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร
ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร