JobThai
22 พ.ค. 66

Sales

pin location
pin location

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

salary icon
salary iconตามตกลง
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
1. งานด้านการขาย 1.1 วางแผนการออกพบลูกค้าทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ เพื่อนำเสนอสินค้าและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า 1.2 ศึกษาข้อมูลสินค้า ให้คำปรึกษาพร้อมแนะนำกับลูกค้า วางแผนงานหากลุ่มลูกค้าที่เกี่ยวข้อง สร้างลูกค้าใหม่ 1.3 เสนอราคา พร้อมติดตามผลการสังซื้อจากลูกค้า 1.4 รับผิดชอบยอดขายตามเป้าหมายที่ได้รับ 1.5 ส่งรายงานยอดขายประจำเดือน, กำหนดการและรายงานผลการเข้าพบลูกค้าให้กับผู้บังคับบัญชาตามกำหนด 1.6 จัดทำ Presentation และ Presents ผลิตภัณฑ์บริษัทให้กับลูกค้า 2. งานด้านเอกสารยอดขาย 2.1 จัดทำยอดขายทั้งแบบรายเดือนและรายปี 3. งานด้านเอกสารรับ-คืน, เพิ่มหนี้+ลดหนี้ 3.1 จัดทำเอกสารรับคืน 3.2 จัดทำเอกสารเพิ่มหนี้+ลดหนี้ 4. งานด้านการออกตลาด 4.1 จัดทำแผนงานการออกตลาด 4.2 จัดทำแผนงานหลังออกตลาด 5. งานด้านเอกสารประกอบการนำเสนองานขาย 5.1 จัดทำใบเสนอราคา 5.2 จัดทำสเปคสินค้า
  1. เพศชาย/หญิง วุฒิ ป.ตรี การขาย/การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. อายุไม่เกิน 50 ปี
  3. มีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีทักษะการนำเสนอ การเจรจาต่อรอง และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  5. สามารถใช้งาน Microsoft office ได้ดี
  6. มีทักษะในการพูดภาษาอังกฤษ หรือจีน หรือญี่ปุ่น ได้ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  7. มีประสบการณ์งาน DIE CUTTING หรือโรงงานชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  8. สามารถขับรถยนต์ได้ และใบอนุญาติขับขี่รถยนต์
  9. ทำงาน จ-ส
- สมัครผ่าน Email - สมัครด้วยตนเอง
คุณศุภารัตน์
บริษัท ตงซูต๋า (ประเทศไทย)จำกัด
250/1 หมู่ที่ 2 พระนครศรีอยุธยา
ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
: 035-333-487 ต่อ 113
LINE ID: 0894092233
นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา