6 ธ.ค. 64

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (สาขากบินทร์บุรี)

pin location
pin location

เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

salary icon
salary iconตามโครงสร้างของบริษัท
number of positions icon
number of positions icon1
  1. เพศหญิง
  2. วุฒิปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา เท่านั้น
  3. มีประสบการณ์การทำงาน ในห้องปฏิบัติการ ด้านจุลชีววิทยา อย่างน้อย 1 ปี
  4. สามารถปฏิบัติงาน ที่ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ได้
- ส่งจดหมายสมัครงาน โดยวงเล็บมุมซอง(สมัครงาน) ได้ตามที่อยู่ด้านล่าง - สมัครด้วยตนเอง (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00-15.00 น.) - สมัครผ่านทาง JobThai เตรียมหลักฐานสมัครงานดังนี้ - รูปถ่าย 1 นิ้วจำนวน 2 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) - สำเนาวุฒิการศึกษา - สำเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน - สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (เพศชาย) - สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
คุณภิญโญ ทั้งไพศาล
บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด
: 037-204-438-41 ต่อ 106
เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี
ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี