8 ธ.ค. 64

Production Manager (Experience of Plastics Injection only)

pin location
pin location

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 1 จ.ชลบุรี

salary icon
salary iconNA
number of positions icon
number of positions icon1 position
- To Manage all concern of production line (Injection,Assembly,Painting,Planning). - To supervise subordinate to operate follow production plan. - To control in process defect rate and countermeasure quality defect problem. - Improvement line productivity, line balance, reduce cycle time. ,KAIZEN activities. - Making all concern of Production report and presentation. - To coordinate with other relevant departments. - Jobs as assigned directly by Japanese top management level.
  1. Thai nationality.Male only age around 40 years old. (Non color blindness person)
  2. Bachelor's degree or higher in Engineering, Industrial or related fields.
  3. At least 5 years experienced in Automotive Parts (Plastic parts) in process Injection, Assembly, Planning field.
  4. Experience working in Automotive manufacturing (Plastic parts) or Japanese company is preferable.
  5. Strong leadership, Management skill, initiative, creativity (think positive), patient and diligent, problem solving skill.
  6. Knowledge about Production system (Injection,Assembly,Painting) 5S, Safety, ISO9001/14001,IATF16949 are advantage.
  7. Proficiency in computer skills including MS Office (Word, Excel, PowerPoint) or others.
  8. Good command of speaking, writing, listening,reading, English or Japanese is advantage.
  9. Can work under pressure ,Hardworking ,can work overtime and work on Saturday following company calendar.
  10. Knowledge about Chiller,Cooling tower, Oven,Water treatment system are advantage.
1. สมัครผ่าน JobThai (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) 2. ส่ง Resume ภาษาอังกฤษผ่านทาง e-mail ที่ระบุไว้ที่หน้าประกาศ 3. พิจารณา Resume ภาษาอังกฤษเท่านั้น และรายละเอียดใน Resume จะต้องประกอบด้วย - ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร (ระบุให้ชัดเจน) - เงินเดือนที่คาดหวัง - รูปถ่ายหน้าตรง - ประวัติการทำงาน - ความสามารถทางด้านภาษา *** รับพิจารณาเฉพาะ Resume ที่สมบูรณ์ครบถ้วนตามที่กำหนดเท่านั้น ***
แผนกบริหารงานบุคคลและธุรการ
Moriroku Technology (Thailand) Co., Ltd.
789/170 Pinthong 1 Industrial Estate Soi 8
ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
: 038-348-288 EXT: 103 ,104
Pinthong Industrial Estate (Project 1)
ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี