JobThai
26 ก.ย. 65

Site Engineer (โซนสมุทรปราการ)

pin location
pin location

จ.สมุทรปราการ

salary icon
salary icon18,000-25,000 บาท
number of positions icon
number of positions icon2
Job Purpose รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมดูแลการก่อสร้างในทุกขั้นตอน เพื่อให้การก่อสร้างมีคุณภาพตามหลักวิศวกรรม ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่หน้างานตรวจสอบ ควบคุมและประสิทธิผลการปฏิบัตงานของผู้รับเหมา ตลอดจนบริหารและควบคุมงบประมาณที่ได้รับหมาย Responsibilities -วางแผนการก่อสร้าง,จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา -ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด -ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย -ตรวจสอบ และติดตามการทำงานของ โฟร์แมน /ผู้รับเหมา ให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง -ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ -จัดหา และควบคุมวัสดุก่อสร้าง และเครื่องมือภายในโครงการให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน และตรวจสอบความ -พร้อมก่อนการดำเนินงาน
  1. วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
  2. มีประสบการณ์ด้านควบคุมงานก่อสร้าง 3 ปี ขึ้นไป
  3. ปฎิบัติงาน ประจำโครงการ 6 วัน (หยุดวันอาทิตย์)
  4. สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD. ได้ดี
  5. รักงานภาคสนาม สะดวกในการเดินทางย้ายที่อยู่ได้
  6. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม(กว.) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ส่ง Resume มาที่ Email หรือสมัครผ่านทาง JobThai ** งดรับ Walk In เนื่องจากสถานะการณ์ Covid-19 **
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้นที่ 12 ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ปฏิบัติงานโครงการโซนสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ