รับสมัครด่วน
14 ต.ค. 62
Warehouse & Store Manager (ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า & สโตร์)
pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
salary iconเงินเดือน
salary icon40,000
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1 อัตรา
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
 • ร่วมกับผู้บริหารวางแผนการใช้ รวมทั้งบริหารจัดการความปลอดภัยในพื้นที่คลังสินค้า และ สโตร์ การควบคุมพื้นที่คลังสินค้าให้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนติดตามการตรวจสอบความถูกต้องของสต๊อกสินค้าและ Packaging เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง และสามารถปฏิบัติตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • - กำหนด ทบทวน เป้าหมาย วัตถุประสงค์ แผนงาน ติดตามผลการปฏิบัติงาน วิเคราะห์และหาวิธีการแก้ไขป้องกันปัญหาการปฏิบัติงาน วิเคราะห์และหาวิธีการแก้ไข
 • - ร่วมกับผู้บริหาร กำหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานของแผนกคลังสินค้าได้อย่างถูกต้อง
 • - บริหาร วางแผน ควบคุม ติดตาม ประเมินผลการใช้งบประมาณของแผนกคลังสินค้าให้อยู่ภายในงบประมาณที่กำหนด
 • - บริหาร ควบคุม ดูแลคลังสินค้า และการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพ
 • - บริหารเกี่ยวกับการรับ เก็บ เบิก จ่าย โหลดสินค้าและจัดส่งสินค้าอย่างเหมาะสม และถูกต้อง โหลดสินค้า อย่างถูกต้องทันเวลา
 • - วางแผนประสานงานฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการ รับ เก็บ เบิก จ่าย โหลดสินค้า และจัดส่งสินค้า ถูกต้อง ตรงเวลา
 • - บริหาร ควบคุม ประเมิน ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด และใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพการ
 • - ร่วมกับผู้บริหาร วางแผนด้านความปลอดภัย สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน
 • - ตรวจสอบการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ป้องกันอันตรายและการปนเปื้อน
 • - จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อสื่อสาร ถ่ายทอด แผนงาน นโยบายให้ผู้ใต้บังคับบัญชานำไปปฏิบัติ
 • - ตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นในแผนก พร้อมทั้งหาแนวทางในการป้องกัน แก้ไข ปัญหาอย่างถูกต้องและรวดเร็ว
 • - ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานที่มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ในการเก็บสารเคมี วัตถุอันตราย กำจัด จำหน่ายของเสีย เศษซากต่างๆ
 • - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บริหารมอบหมาย ผลสำเร็จของงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. เพศชาย / หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 2. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิชาการบริหารจัดการ, โลจิสติกส์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการคลังสินค้า อย่างน้อย 5 ปี และ มีความสามารถในการบริหารพื้นที่คลัง
 4. มีความรู้/ความเชี่ยวชาญ และมีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถที่จะสรุปผลการทำงานการนำเสนอผลงานสามารถ
 5. มีความรู้สามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Word , Microsoft Excel, Power point , Internet ,SAP-ERP หรือ Program software เกียวกับงานคลังสินค้า
 6. มีภาวะผู้นำ สามารถบริหารและพัฒนาทีมได้ มีทักษะในการให้คำปรึกษา
 7. มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 8. สามารถทำงานได้ในวันเสาร์
สวัสดิการ
 • - ประกันสังคม
 • - ประกันอุบัติเหตุ (แอกซ่า)
 • - ค่าคอมมิชชั่น
 • - ค่าล่วงเวลา
 • - ค่าครองชีพ 1,000 บาทต่อเดือน
 • - ค่าเบี้ยขยัน 500 - 1,000 บาท
 • - เงินค่าตำแหน่ง (บางตำแหน่ง)
 • - โบนัสประจำปี
วิธีการสมัคร
 • - สมัครได้ด้วยตนเอง
 • - สมัครผ่านอีเมล
 • - สมัครผ่าน JobThai
 • *สนใจติดต่อตามข้อมูลด้านล่างได้ในเวลาทำการ 8.30-17.00 น.*
ติดต่อ
คุณสุนิสา จันทร เจ้าหน้าที่สรรหา / คุณสุทธินันท์ วัตระดี ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
RR Pet Food Co.,Ltd.
100/10 หมู่10 ซอยทรัพย์ทวี (เทศบาล 4)
ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ : 086-329-0585
อีเมล : kts-personal2_28@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
Line ID: ktshr13
สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
วิธีการเดินทาง
- สายปทุม - บ้านแพน , - รถสองแถวสายปทุม-สามโคก, นนทบุรี-เสนา
เลือกวิธีการสมัครงาน
สมัครด่วน
สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
ส่งไฟล์ประวัติ
สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
ส่งอีเมล
สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
กรอกประวัติแบบย่อ
สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form