14 ก.ย. 64

เจ้าหน้าที่การเงิน

pin location
pin location

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

salary icon
salary iconตามโครงสร้าง
number of positions icon
number of positions icon1
- จัดทำเอกสารใบสำคัญจ่ายเงิน การเตรียมเช็ค บันทึกรายการโอนเงินผ่านระบบ online banking เพื่อส่งให้ผู้บริหารอนุมัติ และติดตามใบเสร็จรับเงิน เพื่อให้ได้เอกสารที่ถูกต้องทันเวลา และจัดเก็บใบสำคัญจ่ายเป็นหมวดหมู่ - จัดทำหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย - ควบคุมและจัดทำสมุดทะเบียนเช็ค สมุดคู่ฝากและเอกสารทะเบียนทางการเงิน - จัดทำรายงานประมาณการกระแสเงินสด (Cash flow) เพื่อใช้คาดการณ์กระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจำสัปดาห์ โดยนำข้อมูลเจ้าหนี้และลูกหนี้มาเพื่อใช้ประมาณการ - ประสานงานสาขาในการประมาณการกระแสเงินสดเพื่อโอนเงินสนับสนุนงานสาขา - ประสานงานฝ่ายธุรกิจร้านค้า-การออกงานแฟร์ ในการจัดเตรียมเงินสด-เครื่อง EDCหรืออุปกรณ์การชำระเงิน และร่วมเป็นแคชเชียร์ในบางโอกาส - ดูแลเงินสดย่อย - ติดต่อประสานงานกับธนาคาร และจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่ธนาคารต้องการแล้วแต่กรณี
  1. เพศชาย หญิง อายุ 22-35 ปี
  2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี, สาขาเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. ผ่านงานทางด้านบัญชีการเงิน อย่างน้อย 3 ปี
  4. มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office
  5. มีประสบการณ์โปรแกรม SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  6. มีความรู้ด้านการเงิน การทำธุรกรรมการเงินต่างประเทศ TT/TR/LC จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  7. มีความเป็นผู้นำ คิดวิเคราะห์ วางแผนและทำงานเป็นระบบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- สมัครด้วยตนเองที่บริษัทเวลา 8.00-15.00 น. จันทร์-ศุกร์ (ถ้ามาสมัครช่วงเวลา 8.00-10.00 น. จะมีการทดสอบ และสัมภาษณ์ทันทีทุกตำแหน่ง) - กรอกใบสมัครล่วงหน้าที่ Website ของบริษัท โดยไม่ต้องกรอกอีกรอบ - สอบถามโดยตรงทางโทรศัพท์
คุณรัก
บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
129/1 ถนนช่องนนทรี
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
: 081-358-6348, 02-295-0911 ต่อ 271, 202
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
1. ถนนพระราม 3 อยู่ระหว่างซอย 63-65 รถประจำทางหน้า The Mall ท่าพระ 205 หรือ 89 บอกกระเป๋ารถเมล์ลงหัวปลาช่องนนทรี หรือซอยสำนักงานเขตยานนาวา แล้วเข้ามาในซอย เจอ 3 แยกเลี้ยวซ้ายข้ามสะพานข้ามคูน้ำ บริษัทอยู่ด้านขวามือ หรือนั่งวินมอเตอร์ไซต์จากปากซอย 2. คลองเตย รถประจำทางหน้าตลาดคลองเตย 205 (อู่) บอกกระเป๋ารถเมล์ลงหน้าธนาคารกรุงเทพ ข้ามสะพานลอย (ตรงข้ามเป็นร้านหัวปลาช่องนนทรี หรือซอยสำนักงานเขตยานนาวา แล้วเข้ามาในซอย เจอ 3 แยกเลี้ยวซ้ายข้ามสะพานข้ามคูน้ำ บริษัทอยู่ด้านขวามือ หรือนั่งวินมอเตอร์ไซต์จากปากซอย 3. รถส่วนตัว (มีที่จอดรถ) 3.1 ผ่าน The Mall ท่าพระ ขึ้นสะพานพระราม 3 แล้วพอลงก็ข้ามสะพานข้ามแยกทั้งหมด 4 สะพาน พอสะพานที่ 4 ชิดซ้ายให้เลี้ยวหัวปลาช่องนนทรี หรือซอยสำนักงานเขตยานนาวา แล้วเข้ามาในซอย เจอ 3 แยกเลี้ยวซ้ายข้ามสะพานข้ามคูน้ำ บริษัทอยู่ด้านขวามือ 3.2 ผ่านหน้าตลาดคลองเตย ผ่านธนาคารกรุงเทพ กลับรถ (ตรงข้ามเป็นร้านหัวปลาช่องนนทรี หรือซอยสำนักงานเขตยานนาวา) แล้วเข้ามาในซอย เจอ 3 แยกเลี้ยวซ้ายข้ามสะพานข้ามคูน้ำ บริษัทอยู่ด้านขวามือ 4. รถ BRT ลงสถานี (นราราม 3) แล้วข้ามมาฝั่งร้าน Seven ซอยนราธิวาส 30 ตรงข้ามกับโรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง ให้นั่งวินมอเตอร์ไซต์ 5. สถานีรถไฟฟ้า MRT ลงสถานีศูนย์สิริกิติ์/รถเมล์ที่ตลาดคลองเตย (ต่อข้อ 2) 6. สถานีรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีช่องนนทรี/ต่อรถ BRT (ต่อข้อ 4) 7. ทางด่วน (ลงด่วนนางลิ้นจี่ พระราม 3) ขับตรงมาผ่านวัดช่องลมแล้วขับตรงไป ผ่านแยกนราธิวาสเพื่อไปกลับรถใต้สะพานแล้วเข้าทางร้านหัวปลาช่องนนทรี 8. วงแหวนอุตสาหกรรมพระราม 3 ลงมาแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยตรงสะพานลอย ถนนนนทรี ตรงมาประมาณ 300 เมตร บริษัทอยู่ซ้ายมือ 9. รถสองแถวสีแดงสาย 1273 คันใหญ่ จากสะพาน 2 หรือ Central พระราม 3 (ผ่านบริษัท) สอบถามการเดินทาง 081-358-6348 ฝ่ายบุคคล