รับสมัครด่วน
21 ต.ค. 64

Warehouse Operation Manager สาขาตราด

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

จ.ตราด

salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1 อัตรา
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
วางแผน บริหาร ควบคุม ดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา เกี่ยวกับ การรับ-จ่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ รวมถึงควบคุมดูแลพื้นที่ในการจัดเก็บ และตรวจสอบ ติดตาม ควบคุม การตรวจนับสินค้า การจัดสต๊อกสินค้า ให้ถูกต้อง และเป็นไปตามข้อกำหนด รวมถึงแจ้งข่าวสารที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความรู้ ความสามารถ ตามมาตรฐานของแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสุงสุด
คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิโลจิสติกส์ หรือ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. อายุไม่เกิน 40 ปี
  3. มีประสบการณ์ด้านการบริหารคลังสินค้ามาอย่างน้อย 5 ปี
  4. มีภาวะผู้นำและมีทักษะการบริหารทีมงาน
  5. มีความสามารถในการวางแผนงาน
  6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
  7. มีทักษะการบริหารความขัดแย้งและขจัดข้อโต้แย้งได้ดี
  8. ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
  9. มีเงินค้ำประกันตำแหน่ง
วิธีการสมัคร
- สมัครผ่านทางเว็ปไซต์ได้ในทันที - สมัครด้วยตนเอง หรือสาขาที่ใกล้บ้านตามที่แจ้งไว้ในตำแหน่งงานนั้น ๆ - ส่งประวัติทางไปรษณีย์ถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 1. เอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript) 2. ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งประวัติ พร้อมเอกสาร สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript) สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน และรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ มาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด 214 หมู่ 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 (โปรดระบุชื่อตำแหน่งหน้าซองจดหมาย) 3. ผลการสอบ TOEIC (ถ้ามี) 4. ประวัติย่อ (Resume) - สมัครทางอีเมลที่ระบุไว้ในแต่ละตำแหน่งงานค่ะ ***ทางบริษัทฯ จะติดต่อกลับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งงานที่ระบุไว้เท่านั้น***
ติดต่อ
บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด
ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
โทรศัพท์ : 065-528-9771
อีเมล : thainamth_459@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
เว็บไซต์ : http://www.thainamthip.co.th
LINE ID: 0655289771
สถานที่ปฏิบัติงาน
สาขาตราด
จังหวัดตราด
เลือกวิธีการสมัครงาน
สมัครด่วน
สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
ส่งไฟล์ประวัติ
สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
ส่งอีเมล
สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
กรอกประวัติแบบย่อ
สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้