20 ก.ย. 64

R&D Staff (เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์)

pin location
pin location

อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัทฯ + ประสบการณ์
number of positions icon
number of positions icon1
Job Descriptions
งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และงานห้อง LAB
Qualifications
 1. เพศหญิง อายุ 25 - 35 ปี
 2. ปริญญาตรี - ปริญญาโท, ยางธรรมชาติ, วิทยาศาสตร์เคมี, วิศวกรรมเคมี, โพลิเมอร์, เทคโนโลยียาง
 3. มีประสบการณ์ในงาน LAB หรือ RD
 4. ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ดี
 5. ชอบการเรียนรู้และซื่อสัตย์ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 6. มีความละเอียดรอบครอบและความรับผิดชอบสูง ขยัน อดทนมีความขยันและอดทน รักความก้าวหน้า
 7. มีทักษะในการใช้ Microsoft office, Internet ได้เป็นอย่างดี
 8. มีการคิดวิเคราะห์ และเป็นเหตุ เป็นผล
 9. หากมีความรู้ในระบบคุณภาพและระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO9001, ISO14001, ISO/IEC17025) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
How to apply
 • สมัครผ่าน JobThai
 • Email
 • Contacts
  วชิราภรณ์ ตาคำ
  Nteq Polymer Co., Ltd.
  319 หมู่ 16 ถ.ชยางกูร ต.คำป่าหลาย เมืองมุกดาหาร
  Tel. : 061-123-4626
  Email : nteqpolymer_34@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
  Fax : 042-699-377
  LINE ID: 0611234626
  Location
  ฟรีห้องพัก น้ำไฟ WIFI
  ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
  Directions
  1) เดินทางโดยรถประจำทาง (บขส.) รถประจำทางที่ไปอุดรธานี สกลนคร นครพนม จะผ่านหน้าโรงงาน จากจังหวัดมุกดาหารมา โรงงานระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร 2) เดินทางโดยเครื่องบิน ลงเครื่องที่สกลนคร หรือ นครพนม รถตู้สายการบินจะผ่านหน้าโรงงาน
  See Map
  Application Methods
  Apply Now
  Apply by sending JobThai resume.
  Upload Files
  Apply by uploading resume, portfolio, etc.
  Send Email
  Apply by sending email.
  Easy Form
  Apply by filling your brief profile in the form.