25 ต.ค. 64

ผู้ช่วย จป.วิชาชีพ (จป.เทคนิค) - เพศชาย (เข้ากะ)

pin locationLocation
pin location

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1)วิเคราะห์งานในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อค้นหาความเสี่ยงหรืออันตรายเบื้องต้น โดยอาจดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 2)สอนวิธิการปฏิบัติงานที่ถูกต้องแก่ลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 3)ตรวจสอบสภาพการทำงาน เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยก่อนลงมือปฏิบัติงานประจำวัน 4)กำกับ ดูแล การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลของลูกจ้างในหน่วยงาน 5)รายงานการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือ การเกิดเหตุเดือดร้อน อันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้างต่อนายจ้าง และแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทันทีที่เกิดเหตุ 6)ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้างร่วมกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาต่อนายจ้างโดยทันที 7)ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยในการทำงาน 8)ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารมอบหมาย
Qualifications
  1. เพศชาย เท่านั้น อายุ 30 - 40 ปี
  2. ม.3, ม.6, ปวส. สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์การทำงานด้านความปลอดภัยในโรงงานอย่างน้อย 1 ปี
  4. สามารถทำงานในเชิงเป็นช่างได้
  5. สามารถขับรถยนต์ได้
  6. สามารถใช้เครื่องมือวัด เช่น ตลับเมตร เวอร์เนียร์
  7. ต้องสามารถทำงานกะได้
How to apply
- สมัครผ่านอีเมล์ - สมัครผ่าน JobThai - สมัครด้วยตนเองที่หน้าบริษัทฯ ติดต่อขอใบสมัครที่ป้อม รปภ.
Contacts
เจ้าหน้าที่สรรหาและว่าจ้าง
บริษัท ไทยเม็ททอล อลูมิเนียม จำกัด, บริษัท อินโนเวชั่น ลิฟวิ่ง จำกัด
เลขที่ 205 หมู่ที่ 2 ถนนแพรกษา
ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
Tel. : 02-136-8888 ต่อ 1504, 1523, 1528
Email : hr-rec_thaimetal_11@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-136-8858
Location
ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
Directions
https://goo.gl/maps/mqrJ3Qp2m6wWribk7
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company