รับสมัครด่วน
29 พ.ย. 64

QA Officer

pin location
pin location

อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

salary icon
salary iconNegotiable
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
1. กำหนดและจัดทำ Spec ของวัตถุดิบรับเข้าที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า 2. กรณี Suppliers เจ้าใหม่ ทำหน้าที่ประสานงานการขึ้นทะเบียน AVL โดยเริ่มจากการตรวจสอบเอกสารด้านคุณภาพและผลทดสอบคุณภาพของสินค้า 3. เป็นตัวหลักในการไป Audit Suppliersทั้งใหม่และเก่า 4. กำหนดและจัดทำ Spec ของสินค้าสำเร็จรูปของบริษัทฯ 5. กรณีลูกค้ารายใหม่ก่อนที่จะมีการซื้อสินค้าควรมีการพูดคุยและประเมินผลเรื่อง Spec และความสามารถในการผลิตสินค้าได้ของทางบริษัทฯ โดยเฉพาะกรณีสินค้าเกรดพิเศษ 6. รับงานกรณีลูกค้าและ Third Party เข้ามา Audit 7. รับงาน Complaint จากลูกค้า / NCR (ทั้ง Loop) 8. ประสานงานด้านการตอบแบบสอบถามลูกค้า 9. ส่งตัวอย่างให้ทาง Third Party Lab เช็คคุณภาพ 10. Update + Implement กฎหมายผลิตภัณฑ์ 11. ทำหน้าที่หลักในการทำกิจกรรม Mock Recall & Trace ability 12. ทวนสอบจุด CCP/OPRP ในกระบวนการผลิตให้ตรงตามเอกสารที่กำหนดไว้ 13. ปฏิบัติตามระบบบริหารคุณภาพของบริษัทฯ
 1. ชาย/หญิง
 2. อายุ 18 ปีขึ้นไป
 3. ปริญญาตรีหรือสูงกว่าด้านวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี หรือสาขาเทคโนโลยีทางอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 4. มีทักษะภาษาอังกฤษดี (การพูด,อ่าน,เขียน)
 5. มีภาวะผู้นำและมนุษยสัมพันธ์ดี มีพื้นฐานความรู้ด้านคอมพิวเตอร์สำหรับโปรแกรมทั่วไป
 6. ประสบการณ์การทำงานในโรงงานผลิตอาหารและเคมี 1-3 ปี
 7. สามารถปฏิบัติงานที่โรงงานในจังหวัดปทุมธานีได้
 8. สามารถปฏิบัติงานบนที่สูงได้
 9. ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง,สามารถทำงานเกี่ยวกับสารเคมีได้
 • ส่งใบสมัครตามที่อยู่โรงงาน
 • สมัครได้ด้วยตนเอง
 • สมัครผ่าน JobThai
 • สมัครผ่าน E-mail
 • สมัครผ่าน LINE
  ฝ่ายสรรหา
  บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด
  29/3 หมู่ที่ 6 ถ.ปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
  LINE ID: 0632963334
  ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี