JobThai
10 มิ.ย. 66

Procurement/จัดซื้อ (Officer - Supervisor)

pin location
pin location

อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions icon
number of positions icon2 อัตรา
1. วางเเผนการจัดซื้อวัตถุดิบรีไซเคิล, อะไหล่ และวัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ พร้อมประเมินราคาค่ากลางตลาด และกำหนดสเป็ก เเยกประเภทรายการ ร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 2. สรรหา คัดเลือก Supplier รายใหม่ ตามสเปคและมาตรฐานของบริษัท 3. Research ข้อมูลต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาการจัดซื้อ 4. เปรียบเทียบ Supplier ทั้งด้านราคา, คุณภาพสินค้า และบริการ พร้อมนำสนอข้อดี ข้อเสีย เพื่อการตัดสินใจ 5. เจรจราต่อรอง กับ supplier เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ 6. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า, supplier เพื่อส่งเสริม หรือสนับสนุนธุรกิจกันเเละกัน 7. วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และพัฒนากระบวนการจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 8. ใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อการดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ระบบ ERP, API เป็นต้น 9. ติดต่อประสานงานกับ Supplier เพื่อขอใบเสนอราคาและกำหนดวันส่งงาน 10. ประสานฝ่ายต่างๆ ทั้งภายในเเละภายนอก ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซืัอ ให้ดำเนินการตามขั้นตอน พร้อมสนับสนุนเเก้ไขปัญหา ให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย และทันตามระยะเวลาที่กำหนด 11. ติดตามการส่งมอบสินค้าที่สั่งซื้อตามใบสั่งซื้อ ตามกำหนดเวลาและ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 12. ดำเนินการรับของเมื่อ Supplier มาส่งของ พร้อมตรวจเช็คสเปค คุณภาพสินค้า และ ราคาให้ตรงที่บริษัทกำหนด 13. ดำเนินการด้านเอกสารเพื่อขออนุมัติการจัดซื้อตามขั้นตอน 14. ติดตามสินค้า, วัตถุดิบ, วัสดุ ให้เข้าตามตรงระยะเวลาที่กำหนด 15. ตรวจสอบ และประเมิน supplier ทั้งเจ้าเก่า และเจ้าใหม่ ในเรื่องของคุณภาพสินค้า และบริการ เป็นต้น 16. จัดระบบการเก็บเอกสารจัดซื้อ, สัญญาของบริษัทที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ และจัดทำ รายงานข้อมูลการจัดซื้อ 17. ติดตาม วิเคราะห์ ประเมิน และคัดเลือกผู้ขายที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ที่สุดพร้อมจัดทำรายงานสรุป เสนอต่อผู้บริหาร 18. ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบจัดซื้อของบริษัท พร้อมจัดทำคู่มือ การทำงาน
  1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาด้านการจัดการ, วิศวกรรมวัสดุ, Logistic, MBA, BBA หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
  3. สามารถใช้โปรแกรม ERP และ Microsoft Office ได้
  4. มีทักษะการบริหารจัดการ อดทน ซื่อสัตย์ ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี
  5. ีทัศนดติที่ดีในการทำงาน
  6. มีไหวพริบ และความความคิดสร้างสรรค์
  7. มีทักษะการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง
  8. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  9. ีความรู้เรื่องผ้าจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- สมัครผ่าน JobThai - ส่ง E-mail ถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล - ติดต่อผ่าน Line HR - สอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท แสงเจริญแกรนด์ จำกัด , บริษัท อุตสาหกรรมคลองสวนการฝ้าย จำกัด และ บริษัท เซอร์คูลาร์ อินดัสทรี้ จำกัด
212 หมู่ 2
ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
LINE ID: hr-sc-grand
ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
- สถานที่ทำงาน สามารถเจรจาต่อรองได้ ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของงาน SC Grand 212 หมู่ 2 ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ https://goo.gl/maps/RzoGFKkx6z5V3d9y7 CIRCULAR tower 240/6 สยามสแควร์ ซอย 2 แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 https://goo.gl/maps/TFoZdnYGXt4XmNCZ8