24 ก.ค. 64

ช่างกลโรงงาน/ช่างซ่อมบำรุง

pin location
pin location

อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

salary icon
salary iconตามโครงสร้างของบริษัท
number of positions icon
number of positions icon3 อัตรา
- ดูแลควบคุมการทำงานของเครื่องจักร และการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา - วางแผน ติดตาม การซ่อมบำรุง และวางแนวทางในการป้องกันการการเกิดปัญหาที่อาจส่งผลให้สายการผลิตหยุดได้ - ดูแล บำรุงรักษาเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ - ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติ - อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
  1. เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
  2. จบวุฒิการศึกษาระดับ ปวช-ปวส ในด้านสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีความรู้ ความเข้าใจในสายงานที่เกี่ยวข้อง
  4. มีความขยัน ซื่อสัตย์ และอดทน
  5. มีความกระตือรือร้น รวมถึงความตั้งใจในการทำงาน
  6. มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
  7. มีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สมัครผ่าน JobThai - ส่ง E-mail ถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท แสงเจริญแกรนด์ จำกัด และ บริษัท อุตสาหกรรมคลองสวนการฝ้าย จำกัด
212, 299 ซอยประชาอุทิศ90 ถนนประชาอุทิศ
ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
- เฉพาะพนักงานขายต่างจังหวัด ถึงจะต้องมีรถยนต์ส่วนตัว - ไม่จำกัดวุฒิในทุกตำแหน่ง และอยากเติบโตไปพร้อมกับบริษัท