JobThai
29 ก.ย. 65

ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ (ปฏิบัติงานที่ จ.สมุทรปราการ)

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

salary iconเงินเดือน
salary iconไม่ระบุ
number of positions iconอัตรา
number of positions icon3 อัตรา
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
- กำหนดการวางแผน ทบทวนอนุมัติการตรวจสอบและทวนสอบคุณภาพวัตถุดิบ (วัตถุดิบทั่วไป เวชภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์)ให้สอดคล้องและครอบคลุมตามข้อกำหนด) - กำหนดและทบทวนข้อกำหนดมาตรฐานคุณภาพวัตถุดิบใหม่ (วัตถุดิบทั่วไป เวชภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์) - กำหนดและทบทวนข้อกำหนดมาตรฐานวัตถุดิบ(วัตถุดิบทั่วไป เวชภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์) ที่ใช้ให้เป็นปัจจุบัน - กำหนด ทบทวนการดำเนินการสรุปแนวโน้มคุณภาพและการวิเคราะห์ข้อมูลวัตถุดิบ-ค่าทางโภชนะ (วัตถุดิบทั่วไป เวชภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์) - กำหนด พิจารณามาตรการเพื่ออนุมัติและเสนออนุมัติมาตรการแก้ไข-ป้องกัน หากพบความไม่สอดคล้องของวัตถุดิบ(วัตถุดิบทั่วไป เวชภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์)และหารือร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องสู่แนวทางป้องกัน - กำหนด ทบทวนการดำเนินการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงคุณภาพวัตถุดิบใหม่ (วัตถุดิบทั่วไป เวชภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์) - กำหนด ทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาวิธีการตรวจรับและมาตรฐานของวัตถุดิบ - กำหนด ทบทวนการตรวจประเมินผู้ขายตามการร้องขอของจัดซื้อและตรวจประเมินภายในองค์กรตามการร้องขอของหน่วยงานในองค์กร - กำหนด ทบทวนการสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชาตามขั้นตอนการทำงานและเอกสารสนับสนุน เป็นต้น -กำหนด ทบทวนการวัดผลการทำงานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพของผู้ใต้บังคับบัญชา - กำหนด ทบทวนการสรุปผลการดำเนินการตามเป้าหมายและนโยบายบริษัทและทบทวนการดำเนินการของผู้ใต้บังคับบัญชา นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาและองค์กร - กำกับ ผลักดันทีมงาน ให้นำหลักการ TPM มาประยุกต์ใช้ และปฏิบัติตามระบบคุณภาพ - กำกับ ผลักดันทีมงาน ให้ปฏิบัติตามการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของบริษัท - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก - เข้าร่วมประชุมหรือร่วมทำกิจกรรมต่างๆที่ได้รับมอบหมาย - ปฏิบัติงานตามที่ได้มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. ปริญญาตรี สาขาด้านวิทยาศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร,วิศวกรรมทางอาหาร,วิทยาศาสตร์การอาหาร,สัตวศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับอาหาร/อาหารสัตว์/วิทยาศาสตร์สุขภาพ
  2. เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 35 - 40 ปี
  3. มีประสบการณ์ทำงานด้านประกันคุณภาพหรือควบคุมคุณภาพอาหาร/อาหารสัตว์ ในด้านวัตถุดิบไม่ต่ำกว่า 7 ปี
  4. ผ่านการอบรมระบบริหารคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร/อาหารสัตว์
  5. มีความรู้และเข้าใจในระเบียบ ข้อกำหนดคุณภาพ มาตรฐานของอาหาร/อาหารสัตว์
  6. สามารถทำงานภายใต้สภาวะการซับซ้อน
  7. มีทักษะการทำงานโดยนำ PDCAและระบบบริหารคุณภาพมาประยุกต์ใช้
วิธีการสมัคร
1. ติดต่อสมัครด้วยตนเองที่บริษัท 2. ส่งข้อมูลมาที่ E-mail Address ของบริษัท 3. ส่งจดหมายสมัครงานมายังบริษัท พร้อมเอกสารการสมัครงาน 4. สมัครผ่าน JobThai
ติดต่อ
คุณลลิตภัทร พวงจำปา
บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
266 ม.11 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
โทรศัพท์ : 02-473-7856
อีเมล : gfpt_161@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
แฟกซ์ : 02-473-8383
สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
เลือกวิธีการสมัครงาน
สมัครด่วน
สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
ส่งไฟล์ประวัติ
สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
ส่งอีเมล
สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
กรอกประวัติแบบย่อ
สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้