15 ก.ย. 64

ผู้จัดการแผนกคลังสินค้าและขนส่ง

pin location
pin location

อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม

salary icon
salary iconN/A
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
1.ควบคุม และวางแผนการตรวจรับสินค้าเข้า - ออก พร้อมดำเนินการจัดเรียงสินค้าในคลัง 2.ควบคุม วางแผนการรักษาความสะอาด และตรวจสอบความเรียบร้อยของคลังว่าจัดเก็บระเบียบหรือไม่ 3.ควบคุม และวางแผนการตรวจสอบความเสียหายของสินค้า ถ้าพบสินค้าเสียหายให้ดำเนินการแจ้งเคลมสินค้า 4.ควบคุม และวางแผนการสุ่มตรวจสอบสินค้ามานับยอด เพื่อปรับสต็อกให้ตรงกับยอดที่มีอยู่ในระบบ 5.ควบคุม และวางแผนการแก้ไขปัญหาให้พนักงานในเรื่องการจัดเก็บสินค้าในคลัง 6.ควบคุม และวางแผนการจัดการงานคลังสินค้า และจัดส่งให้มีประสิทธิภาพ 7.ควบคุม และวางแผนกระบวนการรับเข้า และโหลดสินค้าสำเร็จรูป 8.ควบคุม STOCK สินค้าสำเร็จรูป วัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการผลิต 9.สามารถดูแล รักษาสินค้าที่อยู่ในคลังสินค้าให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน/ได้รับความเสียหายน้อยที่สุด
  1. เพศชาย อายุ 35-45 ปีขั้นไป
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาวิศวอุตสาหการ การจัดการอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. มีความรู้เรื่อง 5ส GMP HACCP และ BRC
  4. มีประสบการณ์ในการบริหารคลังสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม
  5. มีความขยัน อดทน สามารถทนแรงกดดันได้
1.สามารถสมัครผ่าน Jobthai 2.เดินทางมาสมัครด้วยตนเอง (Walk in) 3.สมัครทางอีเมล
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด
69/5 หมู่ 5 ถ.พระราม 2
ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
: 034-710-999 ต่อ 0, 081-668-2681
ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม