JobThai
รับสมัครด่วน
28 ก.ย. 65

ผู้จัดการเขต จ.ร้อยเอ็ด จ.กาฬสินธุ์ และ จ.มุกดาหาร

pin location
pin location

จ.ร้อยเอ็ด

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัทฯ + มีคอมมิชชั่น
number of positions icon
number of positions icon4
1. กำหนดเป้าหมายของฝ่าย ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของบริษัทฯ 2. วางแผนการทำงานของฝ่ายให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 3. พัฒนาและตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานภายในฝ่ายให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของบริษัทฯ 4. จัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 5. วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เช่น สภาพเศรษฐกิจและความต้องการของลูกค้าเพื่อจัดทำแผนการตลาด 6. ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 7. จัดหาช่องทางการขายและวางแผนการขายการส่งเสริมการขายร่วมกับฝ่ายขาย 8. วางแผนและประสานงานกับฝ่ายขายเพื่อพิชิตเป้าการขาย และดัชนีชี้วัดอื่นๆให้เป็นไปตามทิศทางที่บริษัทกำหนด 9. พัฒนาทีมขายให้มีความรู้ทางผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง มีทักษะการขายการเจรจาต่อรองที่ดี
  1. ชาย/หญิง อายุ 30 - 40 ปี
  2. สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  3. *** มีประสบการณ์ด้านงานขาย/การตลาด / การบริหารจัดการ อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Word ,Excel, PowerPoint. ได้
  5. ขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
  6. มีความกระตือรือร้น ขยัน พร้อมเรียนรู้
  7. มีทักษะการเจรจาสื่อสารที่ดี
  8. มีความอดทนต่อสภาวะกดดันสูง
  9. มีไหวพริบ ปฏิภาณ สามารถแก้ไขปัญหาได้ดี
  10. มีภูมิลำเนา ร้อยเอ็ด หรือ กาฬสินธุ์ หรือ มุกดาหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ส่ง Resume ทางอีเมล - ส่ง Resume ทางไลน์ - สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางโทรศัพท์
ฝ่ายทรัพยากรทรัพยกรมนุษย์
บริษัท ซี.เจ.เค.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด และบริษัทในเครือ
99/2 ถ.หายโศรก
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
LINE ID: 0933194188
จังหวัดร้อยเอ็ด