25 พ.ย. 64

Accounting Officer

pin location
pin location

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

salary icon
salary iconตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัทฯ
number of positions icon
number of positions iconไม่ระบุ
1.วิเคราะห์และบันทึกรายการบัญชีด้านรับ-จ่าย 2.จัดทำแบบเพื่อนำส่งภาษี ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 ประจำเดือน 3.จัดทำทะเบียนทรัพย์สินในระบบ Compu 4.จัดทำรายงานรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน เพื่อติดประกาศแจ้งลูกบ้าน 5.กระทบยอดรายการที่เกี่ยวข้อง เพื่อปิดบัญชีประจำปี ุ6.กระทบยอดทะเบียนทรัพย์สินกับบัญชีแยกประเภท 7.จัดทำรายละเอียดประกอบการเงิน
  1. ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์บัญชี ด้านบันทึก วิเคราะห์และปิดบัญชี 1-2 ปี
  3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
1. สมัครผ่าน JobThai.com 2. ส่งใบสมัครทาง Email 3. สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท 4. ส่งจดหมายสมัครงานมาตามที่อยู่บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน) 5. สามารถสอบถามรายละเอียดได้จากทาง Line ID
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
1077/48 ถ.พหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
LINE ID: hrsiamese
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
รถไฟฟ้า : อยู่ระหว่างสถานีสนามเป้าและสถานีอารีย์ ติดกับไปรษณีย์สนามเป้า ข้างศูนย์โตโยต้า