17 ม.ค. 63
Section Head - General Accounting/หัวหน้าแผนกบัญชีทั่วไป (Panel Plus)
pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
salary iconเงินเดือน
salary iconไม่ระบุ
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • - ปิดบัญชีสิ้นเดือน สิ้นปี เพื่อให้ทันต่อความต้องการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน และตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
 • - ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชี โดยควบคุมให้มีการบันทึกบัญชีให้ถูกตามมาตรฐานบัญชี และสามารถวิเคราะห์หาสิ่งผิดปกติได้ทันที
 • - ตรวจสอบและกระทบยอดบัญชีต่างๆให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
 • - ตรวจสอบ ควบคุมการบันทึกบัญชีภาษี และนำส่งภาษีให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อเวลาที่กำหนด
 • - จัดทำและตรวจสอบบัญชี BOI ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
 • - ทบทวนให้กระบวนการทำงานด้านบัญชีเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
 • - ให้คำแนะนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามอำนาจดำเนินการที่กำหนด
 • - ให้ความรู้ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยให้คำปรึกษาและความรู้ใหม่ๆ เช่น มาตรฐานบัญชีที่ออกใหม่ หรือกฎหมายใหม่ๆที่เกี่ยวข้อง
 • - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 • - มีความเข้าใจและควบคุมให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบายระบบบริหารจัดการ
 • - ปฏิบัติตามและควบคุมให้พนักงานปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ/วิธีปฏิบัติที่หน่วยงานเกี่ยวข้องตามระบบบริหารจัดการ
 • - ปฏิบัติตามและควบคุมให้พนักงานปฏิบัติตามข้อกำหนด กฏหมายและข้อกำหนดอื่นๆที่หน่วยงานเกียวข้องกับระบบบริหารจัดการ
 • - มีส่วนร่วมและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบบริหารการจัดการที่หน่วยงานเกี่ยวข้อง
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. ปริญญาตรีหรือโท สาขา บัญชี
 2. ประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไป ในด้านงานบัญชี
 3. มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานบัญชี
 4. มีทักษะการใช้ระบบ SAP , Microsoft Excel ในระดับดีมาก
 5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 6. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี
 7. สามารถจัดทำและวิเคราะห์งบการเงิน
 8. สามารถปิดบัญชีสิ้นเดือน สิ้นปี
 9. สามารถตรวจสอบรายการผิดปกติได้ทันที
 10. มีความรู้ทางด้านภาษีต่างๆ และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
วิธีการสมัคร
 • สมัครผ่าน JobThai
 • สมัครผ่าน E-mail
ติดต่อ
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
โทรศัพท์ : 02-656-8188 ต่อ 109
อีเมล : mitrphol_834@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
เว็บไซต์ : www.mitrphol.com
สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานใหญ่
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
วิธีการเดินทาง
 • BTS เพลินจิต
ใช้งานแผนที่
เลือกวิธีการสมัครงาน
สมัครด่วน
สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
ส่งไฟล์ประวัติ
สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
ส่งอีเมล
สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
กรอกประวัติแบบย่อ
สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้