27 พ.ย. 64

พนักงานผู้พิการ (เจ้าหน้าที่ธุรการ)

pin location
pin location

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

salary icon
salary iconตามตกลง
number of positions icon
number of positions icon1
disabled person iconสำหรับบุคคลทุพพลภาพเท่านั้น
1. จัดเตรียมและจัดเรียงเอกสารแยกประเภทหรือหมวดหมู่ 2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 3. บันทึกข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบ 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  1. จบการศึกษาม.3 ขึ้นไป
  2. เพศหญิง/ชาย อายุ 18 - 35 ปี
  3. ต้องเป็นผู้พิการและมีบัตรประจำตัวผู้พิการ
  4. ผู้พิการต้องสามารถได้ยิน มองเห็น สื่อคำพูดได้
  5. สามารถเคลื่อนย้ายตนเอง หรือเคลื่อนไหวโดยไม่ต้องใช้รถเข็นหรือไม่ต้องมีบุคคลช่วยพยุงนำทาง
  6. หากสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  7. สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (จันทร์ - เสาร์)
- สมัครผ่าน JobThai - สมัครทาง E-mail - ติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง
คุณพัณณ์ชิตา (ฟ้า) LINE ID : hrgp22
บริษัท จี.พี. อะไหล่ จำกัด
2 ซอยวิภาวดีรังสิต 50 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
: 02-941-1222 Ext. 401 มือถือ 082-368-4466, 086-359-1791
LINE ID: hrgp22
ต้นซอยวิภาวดีรังสิต 50
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร