30 พ.ย. 64

Supervisor-Production (ประจำ จ.กาฬสินธุ์-ท่าคันโท)

pin location
pin location

อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์

salary icon
salary iconตามโครงสร้างของบริษัท
number of positions icon
number of positions icon1
•ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต •ควบคุม-ติดตาม-แก้ปัญหาเรื่องปัจจัยการผลิต ได้แก่ ควบคุมแรงงานการผลิต ความพร้อมของเครื่องจักร-อุปกรณ์ ควบคุมประสิทธิภาพการผลิตในเรื่องของเวลาประมาณการผลิต ควบคุมคุณภาพของผลผลิตให้บรรลุเป้าหมายการผลิต •รายงานปัญหาด้านการผลิต วิเคราะห์ปัญหา เสนอแนวทางแก้ไขประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องอย่างทันท่วงที หรือรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อให้การผลิตเป็นไปอย่างราบรื่น
  1. ปวส/ ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล-ไฟฟ้า-อุตสาหกรรม-วิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์ปฏิบัติงานในโรงงานผลิตอาหาร
  3. มีประสบการณ์การเป็นหัวหน้าควบคุมการผลิตมาแล้ว 1-3 ปี
  4. สามารถใช้ Computer โปรแกรมสำเร็จรูป MS-Office ได้ดี
  5. มีความเป็นผู้นำ ควบคุมงาน และสอนงานได้
Query with information as telephone number Send resume by e-mail Mail to Company as the address All interested persons should submit your resume stating qualification, experience, achievement,present and expected salary with a recent photo and related document to :
มีประสบการณ์งานในโรงงานผลิตอาหาร
ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์