JobThai
20 มิ.ย. 65

Mold Manager/ Assistant Mold Manager (ประจำโรงงานในจ.ระยอง)

pin location
pin location

นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 จ.ระยอง

salary icon
salary icon
number of positions icon
number of positions icon2 อัตรา
• บริหารจัดการในการซ่อมแซม บำรุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกให้มีสภาพพร้อมเพื่อทำการผลิตสินค้าตามข้อกำหนด • ควบคุมดูแลการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการซ่อมบำรุงรักษาแม่พิมพ์ • ควบคุม ตรวจสอบการออกแบบแม่พิมพ์ใหม่ การสร้างแม่พิมพ์ใหม่และอุปกรณ์ต่างๆ • ติดตามการดำเนินงานด้านแม่พิมพ์ เพื่อแก้ปัญหาและตอบสนองให้ได้ตามแผนการผลิตที่กำหนด • วิเคราะห์และรายงานผลด้านงานแม่พิมพ์แก่ผู้บังคับบัญชา ผู้บริหาร เช่น ประสิทธิภาพการผลิต, วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากแม่พิมพ์ • ควบคุม Spare Part ของแม่พิมพ์
  1. เพศชาย อายุระหว่าง 35-48 ปี
  2. การศึกษา วศ.บ.สาขาวิศวกรรมแม่พิมพ์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ทำงานด้านการซ่อมบำรุงแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกมามากกว่า 7 ปี โดยอยู่ในระดับไม่ต่ำกว่าหัวหน้างาน 3 ปีขึ้นไป
  4. มีความรู้ในงานซ่อมบำรุงแม่พิมพ์พลาสติคและส่วนประกอบแม่พิมพ์ขนาด 35-500 T
  5. ทำงานล่วงเวลาได้ (มีค่าทำงานล่วงเวลาให้สำหรับตำแหน่ง Assistant Mold Manager)
- สมัครผ่าน Jobthai.com (Click Apply Now ) - สมัครผ่าน E- mail - สมัครโดยส่งจดหมายแจ้งความประสงค์ มายังฝ่ายบุคคลของบริษัทฯ เอกสารหลักฐาน 1. ที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ง่าย 2. อัตราเงินเดือนที่ต้องการ 3. ประวัติการผ่านงาน/ประวัติการฝึกอบรม
Khun Poonyisa U-pan
Takahata Precision (Thailand) Co., Ltd.
999/2 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 93 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.อยุธยา 13160 นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1
ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
: 033-010-300 ถึง 12 (ระยอง)/ 035-350-774 ถึง 5 (อยุธยา)
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1
ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง