19 ก.ย. 64

IT Operation (Data Center)

pin location
pin location

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions icon
number of positions icon2 อัตรา
- ประมวลผลข้อมูล Batch Process - สำรองข้อมูลเพื่อให้สามารถใช้อ้างอิงย้อนหลัง และใช้คืนสภาพกรณีที่ข้อมูลปัจจุบันเสียหาย - ติดตั้งซอฟแวร์ประยุกต์ที่พัฒนาโดยกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ - ปรับปรุงข้อมูลและซอฟแวร์ประยุกต์ระหว่างศูนย์ปฏิบัติการไอทีหลักและสำรองให้เท่ากันทุกประการ - เฝ้าระวังภาวะ Overload หรือ Malfunction ของอุปกรณ์และเครือข่าย - เฝ้าระวังระบบเครือข่ายและบริการให้มีความพร้อมใช้งานอย่างมั่นคงปลอดภัย - ตรวจสอบเมื่อได้รับแจ้งว่ามีข้อมูลผิดพลาด และแก้ไขข้อมูลผิดพลาดเมื่อพิสูจน์ได้หรือได้รับการยืนยัน
  1. เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
  2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์งานทางด้าน IT Operation,AWS,Google Colud,Data Center 0-5ปี
  4. มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ และมีทักษะในการเจรจาประสานงาน ติดตามงาน
  5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี เช่น MS.Office, Internet
  6. สามารถปฏิบัติงานเป็นกะ วันเสาร์ - อาทิตย์ ได้
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) มีมาตรการให้พนักงานบางส่วนปฏิบัติงานที่บ้าน "เราจึงของดการ Walk in เพื่อสมัครงานที่ออฟฟิศทุกกรณี " ผู้ที่สนใจร่วมงานกับ บมจ.ไทยประกันชีวิต สามารถฝากประวัติผ่านทาง Jobthai ,ฝากประวัติผ่าน www.thailife.com หรือ E-Mail : hrservice@thailife.com
คุณขจงขวัญ
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
123 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
: 02-247-0247 ต่อ 1222
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
- รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ประตูทางออกที่ 4 - รถโดยสารประจำทาง สาย 73, 73ก, 136, 137, 206, 514, 517