JobThai
รับสมัครด่วน
27 พ.ค. 66

ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ HR Manager

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

salary iconเงินเดือน
salary icon50,000-80,000 บาท
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1 อัตรา
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
1.วางแผน กำกับดูแล และประสานงานด้านนโยบายต่างๆขององค์กร โดยจะต้องสื่อสารนโยบายของบริษัทให้บุคคลากรทุกคนรับทราบตรงกัน 2.ควบคุมดูแลการทำ JS JD และการสรรหาว่าจ้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและทันกับความต้องการ 3.ควบคุมดูแลการจัดทำ KPI เพื่อประเมินผลการทำงานของพนักงานและของแต่ละฝ่าย 4.บริหารจัดการงานด้านค่าตอบและด้านสวัสดิการให้กับบุคลากรได้อย่างมีมาตรฐาน และเหมาะสมกับองค์กร 5.บริหารจัดการงานด้านการสัมมนา ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 6.เป็นผู้นำในสร้างความสามัคคีและความเป็น Team Work ขององค์กร 7.กำกับดูแลการปฏิบัติงาน ด้านความสะอาด การรักษาความปลอดภัย และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆขององค์กร 8.ควบคุมดูงานด้านชุมชนสัมพันธ์ และการติดต่อประสานงานหน่วยงานภายนอก 9.บริหารจัดการงานด้านคดีความและข้อพิพาทต่างๆทั้งภายในและภายนอกบริษัทอย่างเที่ยงธรรมเป็นกลางของบริษัท 10.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 28 – 40 ปี
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ /รัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์ (รปศ) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์บริหารงานบุคคลและธุรการทั้งระบบ ในระดับบริหารหรือหัวหน้างาน อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
  4. มีภาวะผู้นำ กล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม สามารถสร้างความเคารพนับถือจากบุคคลากรในทีมได้ และมีทักษะในการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฎิบัติตามและให้ความร่วมมือร่วมใจด้วยความเต็มใจ
  5. สามารถเปิดใจรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคคลอื่นได้ และมีความยืดหยุ่นทางความคิด (Adaptive) สามารถปรับทัศนะคติตามความเหมาะสมได้
  6. มีความเป็นผู้นำสูง ความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน มนุษยสัมพันธ์ดี กระตือรือร้น ละเอียดรอบคอบ และภาวะการตัดสินใจฐานะผู้นำ
  7. มีความเชื่ออย่างแรงกล้าต่อธุรกิจขององค์กร และสามารถเปิดใจรับความเชื่อในสิ่งใหม่ๆในการทำงานได้
วิธีการสมัคร
- สมัครผ่านทาง Email - สมัครผ่านทาง JobThai - สมัครผ่านทาง Line
ติดต่อ
คุณเสาวดี โค้วถาวร
บริษัท ไผ่คู่ จำกัด
30/3 ม.2 ตำบลคลองข่อย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
โทรศัพท์ : 080-805-7298
อีเมล : phaiku_03@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
LINE ID: 0808057298
สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลคลองข่อย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
เลือกวิธีการสมัครงาน
สมัครด่วน
สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
ส่งไฟล์ประวัติ
สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
ส่งอีเมล
สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
กรอกประวัติแบบย่อ
สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้