รับสมัครด่วน
15 ก.ย. 64

ผู้จัดการโรงงาน (ประจำสาขาศรีสมาน)

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1 อัตรา
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
1.ประสานงานด้านการผลิต,คลังสินค้า,บัญชี,การขายและการตลาด กับหน่วยงานภายในสำนักงานใหญ่และระหว่างสาขา 2.บริหารงานด้านการผลิต,การวางแผนการผลิตวิศวกรรมการผลิต คลังสินค้าและจัดส่งสินค้าเป็นไปตามเป้าหมาย(KPI)และทันตาม กำหนดเวลา เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 3.บริหารงานผลิตให้สอดคล้องกับระบบบริหารคุณภาพ,ข้อกำหนดลูกค้า และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ 4.ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและคุณภาพสินค้า ภายใต้มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ,ข้อกำหนดของลูกค้า 5.ควบคุมการทำงานของพนักงานในสังกัด ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด,จัดตารางกะการทำงาน บริหารบุคลากรให้เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผล 6.จัดทำ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการทำงาน (Skill Control Sheet) หรือ KPI และสื่อสารให้กับพนักงานในสังกัดรับทราบ 7.ร่วมวิเคราะห์ปัญหาข้อบกพร่องการเกิด NCR และข้อร้องเรียน เพื่อหาแนวทางป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 8.พิจารณารับบุคคลเข้าทำงาน, ให้ออกจากงาน, ลงโทษในงานโรงงานที่รับผิดชอบ 9.ดูแลบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในโรงงาน ทั้งเครื่องจักร, เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนผลิต 10.จัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายวัน, รายเดือนและสรุปผลรายงานใหผู้บังคับบัญญชาไดร้ับทราบ 11.ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิต, การขนส่ง, ดำเนินการแจ้งซ่อมรถยนต์และเครื่องจักร 12.ส่งเสริมกิจกรรมระบบบริหารคุณภาพ ระบบการจัดการ อาทิเช่น ISO 9001, GMP, HACCP เป็นต้น 13.สร้างความตระหนักให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีจิตสำนึกที่ดีด้านความปลอดภัยในการผลิตอาหาร 14.รับการตรวจติดตาม,ชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องในหน่วยงาน ทั้งจากภายในองค์กร Internal Audit และจาก CB ภายนอก รวมถึงลูกค้า 15.ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯอย่างเคร่งครัด 16.เป็นผู้ควบคุมดูแลกิจกรรม 5 ส., กิจกรรม Big Cleaning Day ในหน่วยงานผลิต 17. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. วุฒิการศึกษา ป.ตรี - ป.โท สาขา วิศวกรรม/อุตสาหกรรม สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. อายุ 30-45 ปี/เพศชาย หรือ หญิง
  3. มีความรู้ GMP&HACCP,ISO9001
  4. สามารถใช้ Microsoft Office
  5. มีประสบการณ์บริหารงานในโรงงานอุตสาหกรรม
วิธีการสมัคร
1. สมัครด้วยตนเองบริษัท 2. ส่งใบสมัครผ่าน Jobthai 3. สมัครผ่าน Email
ติดต่อ
เยาวลักษณ์ ภู่เหมา
บริษัท วิวไอซ์ ( 2015) จำกัด
เลขที่ 1 ม.3 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : 063-2020597, 063-2020598
อีเมล : viewice_48@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
แฟกซ์ : 02-811-4585
สถานที่ปฏิบัติงาน
ประจำสาขาสาพราน
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
เลือกวิธีการสมัครงาน
สมัครด่วน
สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
ส่งไฟล์ประวัติ
สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
ส่งอีเมล
สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
กรอกประวัติแบบย่อ
สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้