JobThai
5 ส.ค. 65

Warehouse supervisor (หัวหน้าแผนกคลังสินค้า) ประจำโรงงานคลอง 9 ลำลูกกา

pin location
pin location

อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions icon
number of positions icon3 อัตรา
- วางแผนการใช้พื้นที่จัดเก็บสินค้า และบริหารงานสต๊อกสินค้าให้เป็นไปอย่างมี ระบบและมีประสิทธิภาพ และวางแผนการส่งสินค้าให้ลูกค้าได้รับสินค้าทัน เวลาและมีสภาพสมบูรณ์ - ทำรายงานสรุปสต๊อกสินค้าทุกเดือน ให้ผู้บังคับบัญชา และส่วนงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ - ควบคุมการดำเนินงาน รับเข้า-เบิกจ่าย และจัดเก็บสินค้าภายในคลังสินค้าให้ มีความถูกต้องและเป็นระบบ รวมถึงแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการจัดเก็บสินค้า - พัฒนาระบบ ขั้นตอน วิธีการดำเนินงานคลังสินค้าและจัดส่งให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้น - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานคลังสินค้าและจัดส่งสินค้า - กำกับการดูแลและบริหารงาน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆได้ พร้อม แนะนำแก้ไขและพัฒนาระบบงาน
  1. เพศ ชาย/หญิง
  2. วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป
  3. อายุ 25 ปีขึ้นไป
  4. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านคลังสินค้า/การกระจายสินค้า/ขนส่ง/Supply Chain/Logistics ( ไม่น้อยกว่า 3 ปี )
  5. สามารถคิดวิเคราะห์ วางแผนบริหารจัดการงานและปัญหาได้
  6. มีความรู้ ความเข้าใจ ระบบการทำงานในคลังสินค้า การกระจายสินค้า และการขนส่งต่างๆ
  7. มีความสามารถในการใช้งาน Excel เป็นอย่างดี
  8. มีประสบการณ์ในการใช้ระบบ AX จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  9. รับแรงกดดันได้เป็นอย่างดี
  10. มีความเป็นผู้นำ สามารถบริษัทจัดการทีมงานได้ดี
- ส่งใบสมัครทาง E-mail - ส่งใบสมัครได้ที่บริษัทฯ - สมัครผ่าน JobThai
คุณชลธิชา แจ่มดวง (โรงงาน), คุณกิตติพงศ์ (สำนักงาน)
บริษัท ทองการ์เด้น จำกัด
สำนักงานเมืองทองธานี 501 ถ.บอนสตรีท - เวลาทำงาน จ.-ศ. เวลา 08.00-18.00 น. โรงงานลำลูกกา คลอง 9 เลขที่ 88 - เวลาทำงาน จ.-ส.(เสาร์เว้นเสาร์) เวลา 08.00-17.45 น.
ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
: 02-150-1888 ต่อ 102 (โรงงานคลอง 9), 02-960-1888 ต่อ 101 (Office เมืองทองธานี), 086-335-4110
LINE ID: 086-335-4110
ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
สำนักงานเมืองทองธานี รถประจำทางสาย33,367,สายกรุงเทพ-ผักไห่,นนทบุรี-รังสิต โรงงานคลอง9 รถประจำทางสาย รังสิต-องครักษ์,รถตู้กรุงเทพ-นครนายก