4 ธ.ค. 64

Farm Manager (SGS-TSS)

pin locationLocation
pin location

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

salary iconSalary
salary iconตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions icon2
Apply
Job Descriptions
1.ประสานงานกับผู้จัดการฝ่ายเทคนิค ในการได้มาซึ่งแผนการผลิต และนำแผนไปใช้กับฟาร์มและเกษตรกร 2.บริหารการปลูกและการบำรุงรักษาผลผลิต รวมทั้งการบริหารพื้นที่เพาะปลูก เพื่อให้ได้ผลผลิตตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 3.สนับสนุนและส่งเสริมเทคนิคการปลูกพืช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะปลูก 4.ให้ความรู้เกษตรกร เรื่องการจดบันทึกการเพาะปลูก การบริหารจัดการงานด้านการเงิน ต้นทุน และงบประมาณการปลูก การส่งเสริม และการขยายพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น รวมถึงมีความหลากหลายของผลผลิตตามนโยบายองค์กร 5.บริหารจัดการ การปฏิบัติงานของเกษตรกรทั้งหมดภายในพื้นที่ปลูกที่รับผิดชอบ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในฟาร์ม 6.บริหารจัดการการนำผลผลิตเพื่อส่งให้โรงคัดบรรจุให้ได้ตามเป้าหมายและคุณภาพภายในระยะเวลาที่กำหนด
Qualifications
  1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์), การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์ในการจัดการฟาร์ม การวางแผนเพาะปลูกพืช และการแก้ปัญหาในฟาร์ม ไม่ต่ำกว่า 3 ปีขึ้นไป
  3. สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
  4. สามารถเดินทางและประจำต่างจังหวัดได้
  5. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์
  6. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ
How to apply
Interested candidate, please submit a full detail resume (by word or PDF format only) including current salary and expected salary with a recent photograph to the E-mail by specifying position accordingly or you can apply in person at SGS (Thailand) Limited. - ส่งใบสมัครเข้ามาทาง Email - สมัครผ่าน JobThai.com
Contacts
คุณสุทธิพงษ์
SGS (Thailand) Co., Ltd.
Tel. : 02-678-1813 Ext. 1053
Email : sgs_278@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
พื้นที่ภาคกลาง
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
Directions
• MRT: get off at Lumpini station (exit 2A); take a small red car bus no. 1240 parking near LH Bank. • BTS :get off at Saladaeng station; take a small red car bus no. 1240 parking opposite U Chu Liang Building • Bus :take a bus no. 67, 89 • Express way : Exit Rama 3 and Nanglinchee, then turn right to Nanglinchee Rd.,
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company