รับสมัครด่วน
22 ต.ค. 64

รองหัวหน้าหน่วยคลังสินค้า (ประจำโรงงาน CBD)

pin locationLocation
pin location

อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon2 อัตรา
Apply
Job Descriptions
บริหารจัดการควบคุมดูแลตรวจสอบงานด้านการรับ-จ่ายสินค้าสำเร็จรูป, การตรวจสอบสต๊อกสินค้าสำเร็จรูปคงเหลือประจำเดือนและประจำปี รวมถึงการบริหารจัดการพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าสำเร็จรูปให้เพียงพอ ต้องปฎิบัติตามเอกสาร กฎระเบียบ นโยบาย รวมไปถึงข้อกำหนดด้านระบบจัดการความปลอดภัยของอาหาร FSSC22000 ด้านระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด หน้าที่หลัก 1. ตรวจสอบและบริหารจัดการการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้าสำเร็จรูป 2. ตรวจนับสต๊อกสินค้าประจำเดือน 3. ควบคุมดูและพนักงานขับรถยกเคลื่อนย้ายสินค้า, วัตถุดิบ, อุปกรณ์เครื่องจักร และ จัดสรรอัตรากำลังคนให้เหมาะสมกับปริมาณงานตามจุดต่างๆ ดูแล ควบคุม จ่ายงาน ให้พนักงานขับรถยกเพียงพอกับงาน
Qualifications
 1. เพศ : ชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 2. ระดับการศึกษา : ปวส.-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 3. มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 4. ความรู้เกี่ยวกับระบบ FIFO
 5. ความรู้เกี่ยวกับระบบ Inventory, Supply Chain Management
 6. ความรู้เกี่ยวกับระบบ 5ส.GMP/HACCP, ISO 22000
 7. มีความละเอียดรอบคอบ มีปฏิภาณไหวพริบ ช่างสังเกตแก้ไขปัญกาเฉพาะหน้าได้ดี
 8. สามารถใช้ โปรแกรม Microsoft Office, โปรแกรมสำเร็จรูปการจัดการคลังสินค้า
 9. มีความรับผิดชอบ ,มีทักษะในการใช้ภาษา, สามารถทำงานเป็นทีม และทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 10. เป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และการพัฒนาตนเอง
 11. หากขับรถโฟล์คลิฟท์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
How to apply
1. สมัครผ่าน JobThai.com 2. สมัครผ่าน Website http://career.carabaogroup.com/
Contacts
บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
Email : carabao145_533@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
ตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company