30 ก.ค. 64

STGT-HY จนท.ทรัพยากรมนุษย์ (HR) บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (TH) หาดใหญ่/สงขลา

pin location
pin location

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

salary icon
salary iconขึ้นอยู่ในการตกลง
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
- ดำเนินการ สรรหาบุคคล ติดต่อ และประสานงานระบบเอกสารแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้องตามกฎหมาย กับหน่วยงานราชการ ตามระยะเวลาที่กำหนด - ดำเนินงานเกี่ยวกับการฝึกอบรม ปฐมนิเทศ และ ติดตามการเรียนงานให้เป็นไปตามแผนหรือภายในระยะเวลาที่กำหนด
  1. ปริญญาตรี บริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. การติดต่อประสารงานภายใน และภายนอกองค์กร
  3. การนำเสนอและการสื่อสาร
  4. ทักษะด้านภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์
- สมัครผ่าน JobThai.com - ช่องทางด่วน Link https://signin.eunite.com/eunite/redirect/RedirectServletCentral?s=V2&accid=STAI&rec=AR_AppForm& - ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆทางอีเมล Jobs@sritranggroup.com - ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม - สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ด้านล่าง *** หากต้องการสมัครผ่าน E-mail กรุณาระบุตำแหน่งและสาขาที่สมัครให้ชัดเจน ***
พิทยาธร พจนอารี (เบียร์) / กลวัชร จิตต์ภักดี (เพชร)
กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
บริษัทศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 110 ถ.กาญจนวนิช ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (ตรงข้ามโรงเรียนส่องแสงพาณิชยการ)
: 074-471-471 ต่อ 1325
ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา