รับสมัครด่วน
22 มิ.ย. 64

เลขานุการบริษัทฯ

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconอัตรา
number of positions icon2 อัตรา
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
1. จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ/ผู้ถือหุ้น ตลอดจนข้อกำหนดทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง 2. จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการ 3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทและข้อพึงปฏิบัติที่ดี 4. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะ กรรมการบริษัท 5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศ ในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวกับบริษัท ตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ 6. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นเพื่อให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัทและเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ถือหุ้นกับคณะกรรมการและผู้ บริหาร 7. ติดต่อหน่วยงานภายนอก อาทิ ตลาดหลักทรัพย์,ก.ล.ต, ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 8. ต้อนรับนักลงทุนที่มาเยี่ยมชมบริษัทและพาเยี่ยมชมบริษัทตามหน่วยงานต่างๆ 9. ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท
คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 25-45 ปี
  2. จบวุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี – โท สาขานิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ด้านการจัดเตรียมการประชุม การจัดทำเอกสารและรายงานการประชุมคณะ กรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
  4. หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านเลขานุการบริษัทจดทะเบียนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. มีความรู้ด้านกฎหมายธุรกิจ กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายแพ่ง และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง(จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
  6. สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  7. มีความละเอียดรอบคอบและความรวดเร็วในการทำงาน
วิธีการสมัคร
- สมัครงานผ่าน JobThai.com - ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและสมัครงานได้ที่แผนกสรรหาบุคลากร วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. เอกสารประกอบการสมัครงาน 1.รูปถ่าย - 1 รูป 2.สำเนาบัตรประชาชน - 1 ฉบับ 3.สำเนาทะเบียนบ้าน - 1 ฉบับ 4.สำเนาวุฒิการศึกษา - 1 ฉบับ 5.เกียรติบัตรอื่น ๆ (ถ้ามี) 6.หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี) 7.ใบผ่านเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี) 8.ใบสมรส (ถ้ามี) 9.ใบขับขี่ (ถ้ามี) 10.ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) **เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
ติดต่อ
คุณเกษกนก สาวสวรรค์
บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)
62 หมู่ 2
ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140
โทรศัพท์ : 032-899-881-4, 081-434-9334
อีเมล : thailuxe_67@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
แฟกซ์ : 032-899-885
เว็บไซต์ : http://www.ppprime.co.th
สถานที่ปฏิบัติงาน
แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
เลือกวิธีการสมัครงาน
สมัครด่วน
สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
ส่งไฟล์ประวัติ
สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
ส่งอีเมล
สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
กรอกประวัติแบบย่อ
สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form